2001 nr 4


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2001, NUMMER 4, ÅRGÅNG 88
REDAKTÖRER:
PerHeister
pheister@europarl.eu.int
Klas Östman
klas.ostman@svensktidskrift.se
ANSVAR!G UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Nettan Hellström
WEBMASTER:
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
nettan.hellstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Graphium InforMera
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
ILLUSTRATION:
Gideon
TRYCKERI:
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115,10313 Stockholm
TELEFON:
o8-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Övriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 6o kr.
Postgiro:727 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X

13.
14.
Dags att ta bort (s)- märket från historien
Bilden av svenskt 1900-tal är på flera olika sätt bilden av socialdemokratins dominans. Ett nytt stort forskningsprojekt, Högern 1904-2000,
ställer annorlunda frågor till det förflutna. l av Torbjörn Nilsson
Den gode vilden i Expressen
P O Enquist är en typisk vänsterintellektuelL Han skriver elegantare
varianter av sådana texter som vanligtvis produceras av sossekansliet
på Sveavägen. En intelligent Lars Stjernqvist, typ. l av Magnus Nilsson
Georg W. Bush är ingen Clinton (tack och lov)
Medan Clintons utrikespolitik var ett led i hans strävan att vara vän
med alla driver George W. Bush en moralisk utrikespolitik; han gör det
som är rätt även om alla inte blir glada. l av Ann-Sofie Dahl
18. Mordet på DN:s kultursida
Olof Lagercrantz höll hårt på kvalitetskraven men med Arne Ruth
prioriterades det socialistiska perspektivet före kvalitet. DN:s kultursida
har förlorat sitt inflytande. l av Nils-Eric Sandberg
20. Upphovsrätten kränker äganderätten
Genom att upphovsrätten fått en så exceptionellt stark ställning
inskränks rätten att förfoga över det vi äger. Men också yttrandefriheten
och informationsfriheten skadas. l av Nicklas Lundblad
24. En bro för lite
29.
31.
Bron i Mostar var en symbol för en multietnisk stad. När bron sköts
sönder symboliserade det också att de etniska grupperna åtskilts.
l av Anette Brolenius
Varför ska staten ha egna ledarskribenter?
Silvio Berlusconi och Björn Elmbrant är båda goda exempel på
farorna med så kallad public service. Varför skall vi alls ha statliga
nyhetssändningar? 1 av Per Heister
Ökad maktdelning ger en stark…
Ekonomisk stagnation men också misstron mot politiker kan sannolikt
finna sin förklaring i brister i våra grundlagar. Det är hög tid att diskussionen kommer igång. l Lars F Tobisson
Inledaren: Neutrala mellan gott och ont …………………………. 2
Noterat …………………………………………………. 3
Krönika: Klas Östman om fria eller ofria friskolor …… …… . … . . ….. 12
Böcker: Thatcherismens arkitekt ……………………………… 34
I Göteborg sa man nej till hela skiten .. … . …… . ………… .35
IB och socialdemokraterna …………………………… .36
Den tyska frihetens försvarare ……………. .. ………… .37
Krönika: Carl Rudbeck om höstens bokflod ……. .. . . . . . .. ……. . . … 40
• •
lSvensk Tidskrift 12001, nr 41 D