2001 nr 2


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2001, NUMMER 2, ÅRGÅNG 88
REDAKTÖR:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Nettan Hellström
E-POST:
hb.ekstrom
nettan.hellstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Graphium InforMera
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
ILLUSTRAT ION:
Gideon
TRYCKERI:
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115,10313 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345kr.
Norden: 445 kr.
Ovriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 6o kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
!SSN 0039-677X
6 Bush- intelligent men inte intellektuell
George W Bush har tagit sig både in och ut från ett par av världens
mest krävande universitet. Jämfört med vad vi är vana vid är USA:s
nye president en extremt välutbildad politiker och ingen dumbom.
l av Ann-Sofie Dahl
8 ”Stroke of the pen. Law of the…”
12
15.
l;
18.
Benådningarna och de många rättsprocesserna under hans åtta år i Vita
huset fläckade president Clintons rykte men han skadade rättstaten
betydligt mer genom sitt politiska program. l av Gunnar Strömmer
Mycket kvar att reda ut om dyslexi
skolan kränker dyslektiska barn, eftersom man saknar insikt om de
många olika uttryck dyslexi kan ta. Det finns välvilja, men saknas kunskaper. Att dagdrömmar, vredesutbrott eller ängslighet kan vara en del
av dyslexin känner man inte till. 1 av Marianne Reimers-Wessberg
Europas epidemiska ångest
Europa har äntligen kunnat enas, åtminstone har ångest, panik och
hysterier harmoniserats snabbt. Människors bristande självkänsla gör
att panik lätt sprider sig och EU hjälper till. l av Frank Furedi
Porträttet: Carl Tham
1 av Nils-Eric Sandberg
Krig är fred, tvång är omtanke
Samhället är inte detsamma som staten, utan mycket mer. Det är viktigt
att inte blanda samman begreppen eftersom det får politisk betydelse
hur verkligheten beskrivs. Och vänsterns nyspråk hotar friheten.
l av Bengt Ludvigsson
22. Liberalismens nedgång och fall
Nationalekonomen Eli Heckscher var åren 1911 till 1918 redaktör för
Svensk Tidskrift. Den antologi som Kurt Wickman sammanställt för
Timbro visar hur väl Heckschers tänkande står sig i våra dagar.
l av Mattias Lundbäck
26. Partierna vid vägs ände
Det var bättre förr- på Erlanders tid. Då var politikerna färgglada och
politiken viktig. Fel! Politiken betyder fortfarande lika mycket. Men
visionerna från förr är nu glåmig verklighet vi är lika vana vid som
dåligt väder. 1 av Magnus Nilsson
Inledaren: Perspektiven skiftar ……………………………….. 2
Noterat …………………………………………………. 3
Insänt …. ………. ………… ……………. …………….. 4
Krönika: Carl Johan Ljungberg om Preussen som firar 300 år ………….. 5
Media: Journalistikens N, G- och Fsom i Furhoff …………………. 28
Litteratur: Passionerad kärleksförklaring till Amerika . …… ……. ….. 31
• •
lSvensk Tidskrift 12001, nr 21 D