2000 nr 5-6


2000


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2000, NUMMER S-6, ÅRGÅNG 87
REDAKTÖR:
PerHeister
pheister@europarl.eu.int
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Nettan Hellström
E-POST:
hb.ekstrom
nettan.hellstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBS!DA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Susanne Rosing
LAYOUT:
Jörgen Carlsson
ILLUSTRATIONER:
Gideon
OMSLAG:
Illustration Jörgen Carlsson
TRYCKERI :
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, 10313 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Övriga:525 kr.
Studentpris: wo kr.
Lösnummer: 6o kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
6. Politiskt våld är effektiv kommunikation
När det råder perestrojka i riksdagen ökar möjligheterna för den som
omsätter politiken i handling. Känslor är viktigare än fakta, konflikter
väcker intresse. Våld är bra kommunikation. l av Martin Borgs
8. Bostäder istället för bostadspolitik
I Stockholm finns massor av bostadspolitik men inga bostäder att hyra,
i Bryssel är det tvärtom. Ingen bostadspolitik men massor av lägenheter.
l av Per Heister
12. Maktskifte till varje pris
Efter 30 år av socialdemokratiskt styre blev regeringsskifte ett mål i sig
i mitten av 1960-talet. Det var i Skåne och kring SDS-koncernen som
tanken om borgerlig samling växte sig starkast. l av Peter J Olsson
32. Om EU:s handelskommissionär hette Bastiat
…då skulle man kunna se betydligt mer optimistiskt på nästa WTO-runda
än med en som anser att demonstranterna mot frihandel i Seattle ”were
dead right”. 1 av Karl Isaksson
35·
39·
42.
Globalisering räcker inte
Globaliseringen förändrar våra villkor snabbt och omvälvande.
Men det går inte att luta sig tillbaka och låta utvecklingen ha sin gång.
Det behövs en reformagenda för att hantera förändringarna.
l av Cecilia Skingsley
Förstatligandet av demokratin
Demokratiministern är liksom Riksdagens Informationstjänsts svällande verksamhet konkreta exempel på hur demokratin håller på att bli en
statlig i stället för en samhällelig angelägenhet. l av Fredrik Johansson
Högerns väg till demokratin
Sverige skulle komma att dras ner i ett träsk av simpelt partikäbbel och
styras av inkompetent och ansvarslöst folk som satte det egna partiet
före landets bästa, menade högern när den kämpade mot demokratins
genomförande på förra seklets början. l av Ann-Sofie Dahl
Inledaren: Samhällsanpassade nyårslöften ………… . . . . . . …….. . . 2
Notiser …… . . . … …………………………….. … . . … … 3
Krönika: Klas Östman om rättvisans svenska rötter …. ………. . …… . 5
Europa: Vad skall EU göra? ….. … .. …………. .. . . ……. . …… 16
Europa: Ryktet om kostnaderna för EU:s utvidgning överdrivet … . …….. 20
Europa: e-Estland och det nya Europa …….. . ………………….. 23
Europa: En lagbok för alla Europas länder ….. …….. …….. .. …… 28
Litteratur: Företagsledare . ……………. …………………… 45
Litteratur: Liberalism .. …. . . …………. …….. … . … .. …. … 47
Krönika: Carl Rudbeck om utmärkta ”livre de chevet” . . ….. ……….. .48
• •
lSvensk Tidskrift 12000, nr 5-61 D