2000 nr 4


2000


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2000, NUMMER 4, ÅRGÅNG 87
REDAKTÖR:
PerHeister
pheister@europarl.eu.int
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Nettan Hellström
E-POST :
hb.ekstrom
nettan.hellstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Susanne Rosing
LAYOUT:
Jörgen Carlsson
ILLUSTRATIONER:
Gideon
OMSLAG:
Det kinesiska tecknet för Wu Wei
TRYCKERI:
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115,10313 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Övriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 60 kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Ba11kgiro:575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
!SSN 0039-677X
6. Bortom maskinrymdens tao
Det finns inga vita fläckar utom räckhåll för politiken. Liberalerna bör
inte flyta omkring utan har en historisk uppgift att maximera den
individuella friheten genom att systematiskt överföra makt från stat
till samhälle. l av Per Ericson
11. Den tredje vägen- 50-talet i repris
Den tredje vägen blir enklare att förstå om man påminner sig att ideologiernas död proklamerades redan på 50-talet. Lika lite som då kommer
samhället att låta sig styras genom pragmatisk mikropolitik Tredje vägens
politik är lika inriktad på att ingripa, påverka, beordra och kontrollera
ekonomin som någonsin. l av Nigel Ashford
15. Politik utan konflikter är som
kärlek utan kyssar
När Gösta Bohman blev partiledare måste han ha varit en skräck för
strategerna. Efter en merlieanpassad modern och lyhörd partiledare kom en
argsint och envis äldre direktör från Öfvre Östermalm. Men äkta
engagemang är viktigare än taktik och anpassning. l av Per Heister
18. Mer levande demokrati
Stod demokratin starkare när socialdemokratin genom kollektivan
slutning hade 100.000-tals fler medlemmar än i dag? Eller var den
demokratiska vitaliteten större under de 50 år då ett och samma parti satt
vid regeringsmakten bara för att partiernas medlemsantal var större?
l av Gunnar Hökmark
21. Kan vi lita på ekonomerna?
26.
29.
Politiker har lättare att ta till sig ekonomiska teorier som stödjer deras
egna föreställningar än sådana som strider mot dem. Fördröjningen i politikens anpassning till ”den nya ekonomin” kan förklaras med att det alltid
finns ekonomer som stödjer politiker som försvarar gamla, ”beprövade”
paradigm. 1 av Per-Martin Meyerson
Marknätet lyfter inte
Svenskar är normalt ett av de snabbaste folken i världen att ta till sig ny
teknik. Introduktionen av det digitala marknätet för tv går däremot i
snigelfart. Och det finns det goda skäl till. l av Ola Karlsson
Vi kan inte tvinga folk att älska staten
I öppna demokratier räcker inte piska för att kontrollera huvuddelen av
medborgarnas inkomster. Staten måste använda morot också. Men är det
möjligt att övertyga medborgarna om att Staten alltid förvaltar pengarna
bättre än om de hamnar i den egna fickan. l av Hans Rausing
Inledaren: Medlemskort- modernare kan det inte vara ……………… 2
Krönika: Kajsa Wilhelmsson om entreprenörer i politiken . … . ………… 5
Krönika: Åsa Sundh om brist på konkurrens ……………………… 33
Litteratur: Vietnam- det nödvändiga kriget ……………………… 34
Litteratur: När friheten förråds ………………………………. 35
Krönika: Carl Rudbeck om vikten av språklig förnyelse ……………… 36
• •
lSvensk Tidskrift l2ooo, nr 4111