2000 nr 2-3


2000


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2000, NUMMER 2-3, ÅRGÅNG 87
REDAKTÖR:
FredrikErixon
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINJSTRATION :
Nettan Hellström
E-POST:
fredrik.erixon
hb.ekstrom
nettan.hellstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
REDAKTJONSRÅD:
Nielas Berggren
Anders Borg
Lars Firnmerstad
Thomas ldergard
Maria Rankka
Hans Ingvar Roth
Johan Tralau
Monica Werenfels-Röttorp
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Graphium InforMera
LAYOUT:
Susanne Rosing
ILLUSTRATION:
Gideon
TRYCKERI:
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, lOJ IJ Stockholm
TELEFON:
08-IO J5 98
PRENUMERATION:
295 kr.
Norden: 420 kr.
Övriga: 500 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 55 kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN OOJ9-677X
6. Låt världen få veta
1989 var ett magiskt år. Den brittiske journalisten och historikern
Timothy Garton Ash reste runt i Östeuropa och talade med de som
senare skulle göra revolution. Inte många kände till honom då, nu är
en hel värld bekant med honom. Garton Ash var inte bara där för att
rapportera. Han skrev historia. l av Claes Arvidsson
12. Jättarna och frihandeln
Många utvecklingsländer knackar nu på dörren till världsekonomin.
Men de rika är rädda om sitt, jättarna har ännu inte fallit.
l av Tomas Larsson
16. Debattsidor och offentlighet
EU saknar en offentlig arena där opinioner kan formas. Det sägs att
tidningarna ska ha det uppdraget. Men vilka skriver egentligen i tidningarna- och om vad? 1 av Inger Enkvist
21. Amerikansk såpa i repris
25.
30.
USA går snart till val igen. Troligtvis det sista där kampen står mellan
en demokrat och en republikan. För vem orkar följa såpan i repris – en
gång till? 1 av Mats Wiklund
Bör konservativa byta parti?
Moderaterna anklagas för att vara teknokratiska och ekonomistiska.
Kristdemokraterna filar samtidigt på sin konservativa profil. Vilket parti
kommer att ge mest utrymme åt herr och fru Konservativ?
1 av Fredrik Haage
Den röda polisen i Ystad
Henning Mankells romansvit om kommissarie Wallander har slagit försäljningsrekord. Många tycks gilla porträttet av den svenske, frånskilde
småstadsmannen. Men hur många köper böckerna för Mankells samhällskritik? l av Marie Söderqvist
Inledaren: Samtalets slut ……………………………………. 2
Insänt: Gustafsson & Heimerson ………………………………. 3
Notiser …………………………………………………. 4
Historia: Falska och sanna profeter . . ………………………….. 33
Tyskland: DDR igen? ………………………………………. 37
Säkerhetspolitik: Sverker Åström- ambassadör 007 . ………. . .. … . 39
Krönika: Janerik Larsson om bredband och konkurrens ……………… 42
Litteratur: Allt som är fast förflyktigas ……. . . …… …….. … .. … 43
Litteratur: stadsfilosofi ……………………………………. 47
Krönika: Carl Rudbeck om kultur och Bourdieu …………………… .48
• •
j Svensk Tidskrift l2ooo, nr 2-3111