1999 nr 5


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.


o
~
Svensk Tidskrift
1999, NUMMER 5, ÅRGÅNG 86
REDAKTÖRER:
Fredrik Erixon
Mats Johansson
ANSVARIG UTG IVAR E:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Mimmi Krstic
E-POST :
fredrik.erixon
mats.johansson
hb.ekstrom
mimmi.krstic
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Graphium InforMera
LAYOUT:
Susanne Rosing
ILLUSTRATION :
Gideon
OMSLAG :
PM Nilsson
FOTO: Pressens Bild
TRYCKERI :
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115,103 13 Stockholm
TE LE FON:
08-10 3598
PRENUMERATION:
295 kr.
Norden:420 kr.
Övriga:500 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 55kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
8. Har Expressen förlorat sin själ?
Hjärtat sitter till vänster, hos Expressens nye politiska redaktör. Allt fler ställer
frågor om tidningen och dess liberalism. Det borde redaktören själv också göra.
l av Fredrik Erixon
17. Varning för rysk baksmälla
Kära nån. Innan årets utgång kollapsar Ryssland. Det har den ansedda
tidningen The Economist spått. Vad gick fel, arma ryssar?
1 av Anders Åslund, Björn Badersten
30. Världen den vita fläcken
Kina är intressantare än någonsin. En kommunistisk diktatur med frisvingande marknadsekonomi. Där finns en exotism och ett förtryck att skildra.
Men var är korrespondenterna? 1 av Staffan Heimerson
37· Vilka drar först?
Fyrtiotalisterna är konservativa cementhäckar, säger de unga. Ungdomarna
förstår inte vad som är rätt, säger fyrtiotalisterna. Debatten om jätteproppen Orvar är inte ny, men nu ställs två generationer med starka självbilder
mot varandra. l av Charlotta Friborg
41 Carl Bildts avsked
När Carl Bildt 1986 tillträdde som partiledare var det politiska landskapet
annorlunda. Det fanns bara statstelevision och statsradio. Sverige var inte
med i EU. Mycket har ändrats, men för att vinna förtroende för frihetsrevolutionen måste ideerna förankras. l av Carl Bildt
53· Menchu- fredspristagare som ljög
Rigoberta Menchu fick Nobels fredspris och skrev marxistisk historia. Hon
blev en stortaleskvinna för social rättvisa och fred, och var upphov till
tusentals avhandlingar. Inte illa för en som ljugit ihop sin historia.
1 av David Horowitz
Inledaren: Lenin bor där inte längre…………………………………………………………………. 2
Insänt: eastroiter sprider myter i Europa…………………………………………………………… 3
Notiser …………………………………………………………………………………………………………… 4
Krönika: PJ Anders Linder om kunskap och bildning…………………………………………. 16
Krönika: Karin Larsson om Jantelagen och den nya ekonomin …………………………… 24
Media: Välkommen till Bosnien, Bonniers! ……………………………………………………….. 31
USA: Medkännande konservatism ……………………………………………………………………. 33
Media: statlig teknikfetischism……………………………………………………………………….. 35
Krönika: Janerik Larsson om skuggan efter Watergate…………………………………….. 45
Litteratur: Till försvar av humanism och fri marknadsekonomi ………………………….. 46
Litteratur: Europa i en amerikans ögon …………………………………………………………… 48
Krönika: Marie Söderqvist om mansrollen och Margareta Winberg……………………. 56
lSvensk Tidskrift 11999, nr si D