1999 nr 4


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.


o
~
Svensk Tidskrift
1999, NUMMER 4, ÅRGÅNG 86
RED AKT Ö RE R:
Fredrik Erixon
Mats Johansson
ANSVAR IG UT G IVA RE:
Hans Birger Ekström
ADM I N ISTRATION :
Mimmi Krstic
E- P OST:
fredrik.erixon
mats.johansson
hb.ekstrom
mimmi.krstic
prenumeration
@svensktidskrift.se
W EBS ID A:
ny.svensktidskrift.se
FOR M :
Graphium Ecoprint
LAYOUT:
Susanne Rosing
ILLUSTRATION :
Gideon
OMSLAG :
Teckning av Gideon, foto
Pressens Bild och Pica Pressfoto
T RYCKER I:
Graphium Västra Aros
ADRESS :
Box 2115, 103 13Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
PRENUMERAT ION:
295 kr.
Norden: 420 kr.
Övriga: 500 kr.
Studentpris:100 kr.
Lösnummer:55kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
8. Omoderna Tider
15.
Moderna Tider har både möjligheter och problem. Dess styrka är varumärket,
dess svaghet att den inte lever upp till sitt namn. Hur kan Moderna Tider
göras modern igen? l av Marie Söderqvist
Globaliseringens eliter
I alla samhällen finns eliter. Och precis som samhället förändras, byter de
också skepnad. Fordismens och välfärdsstatens eliter är nu på väg ut. Men
vilka ersätter dem? 1 av Nils Karlson
20. Det är som att förbjuda regn
I industrisamhället producerades främst varor, och där blev l+ l exakt 2.
Men en kunskap plus en kunskap blir inte två kunskaper. Det blir en ny
ekonomi. 1 av Karin Larsson
26 Hierarkiernas slut
Informationsflödet ändrar förutsättningarna för att organisera ekonomi och
politik. Auktoritärt styre och formella hierarkier fungerar inte i en tid då
företagen är beroende av högkvalificerade medarbetare och sociala nätverk.
Men hur bör organisationerna egentligen se ut? l av Francis Fukuyama
3 Fällda i mediedomstolen
I media dömdes obducenten och allmänläkaren snabbt i styckmordsmålet.
Ännu snabbare dömdes den i våras utkomna boken om processen, Döden är
en man. De två läkarna kan framöver få rättslig återupprättelse av domstol.
Men kan medierna ge det också? l av Per lindeberg
46. Varning för backlash
Med den neolitiska revolutionen började människor att skapa platsbundna
identiteter. Informationstekniken och politiskt skapade nödvändigheter av
människors rörlighet utmanar dessa. Men bidrar denna modernitet till en
bättre civilisation, eller ställs vi åter inför nomadernas problem?
l av Johan Tralau
Inledaren: Kapitalismen är död, leve kapitalismen! ……………………………………………. 2
Insänt: Gustav Andersson och Sarah Bengtsdotter Welch……………………………………. 3
Notiser ……………………………………………………………………………………………………………4
Krönika: PJ Anders Linder……………………………………………………………………………… 14
Krönika: Cecilia Skingsley ……………………………………………………………………………… 25
Ny ekonomi: Förändrade mentaliteter……………………………………………………………. 31
Historia: Några råd till en undersökningskommission……………………………………….. 40
Ekonomi: staten som riskkapitalist ………………………………………………………………… 41
Ekonomi: Adam Smiths glömda sanning………………………………………………………….. 43
Krönika: Janerik Larsson ………………………………………………………………………………. 50
Litteratur: I väntan på en revolution ………………………………………………………………. 51
Litteratur: Vad krävs för en lyckad revolution? ………………………………………………… 54
Kultur: Systemskifte födde vinboom ………………………………………………………………… 56
Spinning: Några råd till den nya moderatledaren …………………………………………….. 58
Krönika: Jonas Hellman ………………………………………………………………………………… 60
lSvensk Tidskrift 11999, nr 41D