1999 nr 3


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

• •~
Svensk Tidskrift
1999, NUMMER 3, ÅRGÅNG 86
REDAKTÖRER:
Fredrik Erixon
Mats Johansson
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION :
Mimmi Krstic
E-POST:
fredrik.erixon
mats.johansson
hb.ekstrom
mimmi.krstic
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA :
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Lexivision
LAYOUT:
Susanne Rosing
ILLUSTRATION:
Gideon
OMSLAG:
Marianne Ahrne
Foto Pressens Bild
TRYCKERI:
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2n5, 103 13 Stockholm
TELEFON:
08-103598
PRENUMERATION:
295 kr.
Norden: 420 kr.
Övriga: 500 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer:55kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sexnummer per år.
ISSN 0039-677X
8. Att gå sin egen väg
Det är nu som det var på sextiotalet. Följer man inte den rådande tidsandan, är man inte politiskt korrekt, döms man ut som ”omedveten”. Tolererar vi bara en uppfattning i taget? l av Marianne Ahrne
Vänster och höger
Vänster/höger-skalans inflytande har varit stort. Den har varit ett ”mentalt
filter” som sorterat politik och världsbilder. Men hur är det idag?
l av Fredrik Erixon
18. När vänstern blir nationalister
Ytterkanterna på vänster- och högerskalan är varandras motpoler. Det har
vi lärt oss att tro. Men i Frankrike har extremhögerns populism och nationalism nu blivit vänsterns. Det säger en del om skalan. Och om vänstern.
1 av Lars Firnmerstad
24. Den enes bröd, den andres död
Gunnar Hedlund lanserade som centerledare begreppet ”mitten”. Fyrtio år
senare tror Lennart Daleus på ”mittens rike”. Hedlunds agerande var strategiskt, Daleus syfte är…Ja, vad då? l av Dick Erixon
28. Folkmordet i Estland
Lidice, Oradour, Babij Jar. Listan på folkmord kan göras lång, det är platser
vi aldrig kommer att glömma. Hur många känner däremot till Kabula och
Kautla? Välkommen till ett folkmord nära dig 1 av Andres Kung
Inledare: Den rödbruna röran ……………………………………………………………………………2
Insänt: Karin Pilsäter och Gunnar Strömmer………………………………………………………..3
Notiser …………………………………………………………………………………………………………….4
Korrespondens: Bengt Göransson och Fredrik Erixon ………………………………………..6
Krönika: PJ Anders Linder……………………………………………………………………………….l3
Ideer: Tredje vägen ………………………………………………………………………………………….21
USA: stanna hemma, Bo Rothstein! ……………………………………………………………………33
Krönika: Janerik Larsson ………………………………………………………………………………..35
Litteratur: Utopier och dystopier ……………………………………………………………………..36
Förvirrad kvinnokamp ………………………………………………………………………………………..38
Krönika: Staffan Heimerson …………………………………………………………………………….40
lSvensk Tidskrift 11999, nr 31 D