1999 nr 2


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
1999, NUMMER 2, ÅRGÅNG 86
REDAKTÖRER:
FredrikErixon
MatsJohansson
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Mimmi Krstic
E-POST:
fredrik.erixon
mats.johansson
hb.ekstrom
mimmi.krstic
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Lexivision/ins
LAYOUT:
Susanne Rosing
OMSLAG:
Karl Popper, Robert Nozick,
Bertrand Russell, Isaiah Berlin.
Foto Pressens bild
TRYCKERI:
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box2115, 10313 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
PRENUMERATION:
295 kr.
Norden: 420 kr.
Övriga: 500 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 55kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
ISSN 0039-677X
6. Med uppdrag att tämja dollarn
Euron föddes ur Amerikas missbruk av dollarns överlägsenhet i det globala
finansiella systemet. Den gemensamma valutan kommer att utmana den
överlägsenheten, men ändå ge Amerika fördelar. Och så länge euron saknar
en politisk röst kommer Europa även i fortsättningen bara att spela en
biroll i världspolitiken. l av Martin Walker
13. Ryssland utför stupet. Eller inte
Den ryska reformeran tog slut när det finansiella systemet brakade samman
förra hösten. Ambitionen att bli en liberal marknadsekonomi i västerländsk
mening har tonats ned av den nya ledningen. Det är nu upp till det ryska
folket att välja väg. Men är det ett hopp, eller ett hot? l av Claes Arvidsson
19. Hälsan tiger still
Valdeltagandet i höstens val var rekordlågt. Det är en kris för demokratin,
menade många. Men är det inte precis tvärtom? l av Tommy Möller
23. Intermezzo på klubben
Relationen mellan moderaternas partiledning och Svenska Dagbladets
ledarsida är frostig. Moderaterna är en lättversion av socialdemokraterna,
skriver SvD. Partitoppen säger upp sin prenumeration. Har Svenskan
förlorat ännu en av sina hövdingar? l av Helena Östman
29. Dr Spock- ett hot mot demokratin?
Intresset för att engagera sig i partierna har systematiskt minskat.
Framför allt i de yngre generationerna. Är Dr Spocks uppfostringsmetoder
problemet? 1 av Li Bennieh-Björkman
Inledare: Ett EU medförnuft och hälsa ……………………………………………………………….2
Insänt: Per Unekel ochWidar Andersson …………………………………………………………….3
Korrespondens: Stig-Björn Ljunggren ochChrister Isaksson ………………………………4
Europa: Avfrukterna känner man trädet……………………………………………………………l6
Krönika: PJ Anders Linder……………………………………………………………………………….l8
Krönika: Cecilia Skingsley………………………………………………………………………………..22
Ideologier: Nyliberalismenär död, leve nyliberalismen ………………………………………25
Europa: Provocerande Prodi…………………………………………………………………………….28
Ideologier: Krävande liberalism ………………………………………………………………………31
Krönika: Janerik Larsson ………………………………………………………………………………..34
Litteratur: Modern konservatism……………………………………………………………………..35
Presidentskvaller ………………………………………………………………………………………………37
Krönika: Charlotta Friborg……………………………………………………………………………….40
lSvensk Tidskrift 11999, nr 21D