1991 nr 1


1991


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Arg. 78 · 1991 · nr l
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg, Bo Hugemark
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion ocb expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockbolm. Telefon 08-667 59 55. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 • Prenumeration: kr 240:- för beh\r, kr 125:- för balvAr. l Finland Fmk 120:- för beiAr
Lösnummer kr 40:- · Pärmar tillllrgllngarna: kr 70:- · Tidskriften utkommer med 9 nummer om året.
AB Ystads Centraltryckeri, Ystad 1991 · ISSN 0039-677X
Ledare
Dagens frågor
Artiklar
Litteratur
Debatt
Till sist
Europa och friheten
Framsynt försvarsbeslut
Misslyckad export
1V och kriget
Nöjd, nöjdare, nöjdast
Sovjet på väg mot katastrofen, Stefan Hedlund
Polen i dag, Håkan Gergils
Tyskland efter förbundsdagsvalet, Hans von Friesen
Varför tories kastade bort en pärla, Paul Johnson
Att förstå Latinamerika, Octavio Paz
Thamma tankar, Robert L Wo/koff
Vi behöver en ny kulturhöger, Carl Johan Ljungberg
Välfärd på människornas villkor, Ingegerd Troedsson
Människan, samhället och naturrätten, Jacob Arfwedson
Hayek bortom gott och ont, Danne Nordling
Konservatismen och demokratin, Stig-Björn Ljunggren
Två böcker av Vaclav Havel, Christian Braw
Tage Lindbom: ”Mystik”, Jan OlofBengtsson
Slottet – ett korthus, Hanna Ericsson
Att skriva på tvären, Nils-Eric Sandberg
Let History Judge, Kjell M Torbiörn
Recension av en recensent, Gösta Bohman
Om ”Tysklandi mitten”, Ake T.·son Loven
Om Darwin och Tyskland, Christian Braw
Kärnenergin – en teknikens gåva till Sverige, Lars Persson
Automatiserad byråkrati, Stellan Bojerud
2
4
6
6
7
8
17
23
27
30
33
36
41
44
52
58
61
65
66
68
69
73
75
76
77
79
Balterna är våra grannar.Nu hotas deras frihet av stridsvagnar. Så är det. Diktaturens stridsvagnar mot våra grannar. (Foto: Reportagebild).