Print Friendly, PDF & Email

1982 nr 2

Av Redaktionen | 31 december 1982


1982


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 69 · 1982 ·nr 2
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund
ledaktionssekreterare: Liiiemor Lindberg. Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas
ledaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6.
t.qiro 575-7620 · Prenumeration: kr 70:- tör helår, kr 40:- för halvår. I Finland Fmk 45:70 för helår
Liaummer kr 8:50 · Pärmar till årgångarna: kr 30:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Nanledts Tryckeri, Stockholm 1982 · ISSN 0039-677X
Udare Regeringsfrågan
Vem betalar pensionen?
DIKens frågor Datapolitik fcirr och nu
Normalisering i Polen?
Strålverk 82
I portgången
Kunskap ger makt
TCO-demokrati
Kolumn OM soffiocksideologin. Av Matti Häggström
Artiklar Varfor trepartiregering? Av Olof Ehrenkrona
Valfrihet för eleverna. Av Ann-Cathrine Haglund
Gymnasieutredningen. Av Elisabeth Prechi
Kunskap i skolan. Av Anders Arfwedson
För och emot löntagarfonder. AvDanne Nordting
Ett produktivt skogsbruk. Av Thomas Wiiburg
Demokratin och krisrecepten. Av Mats Svegfors
Debatt Secure-Future. Av Lars Luttropp
Pizzans rätta sida.
Pizzan aldrig ifrågasatt. Av Anders Martinsson
Ulaeratur De svenska kommunisterna. Av Erik Alm
Min jiddische mamma. Av Herbert Rock
nusist Av Margaretha af Ugglas
58
60
62
62
63
63
65
65
66
68
74
78
83
86
92
95
100
102
103
105
106
108

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019