1978 nr 7


1978


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 65 · 1978 ·nr 7
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm.
Telefon 08-21 00 49 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620. · Prenumeration: kr 60:- for
helår, kr 35:- for halvår. I Finland Fmk 51:85 for helår · Lösnummer: kr 7:50 ·Pärmar till årgångarna: kr 25:- ·
Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978 ISSN 0039-677X
Ledare En statsministers ansvar 246
President Kekkonen och kärnvapnen 248
Dagens frågor Det verkliga motivet 250
Den betygsfria grundskolan 250
Till skattesystemets sammanbrott 251
Kulturarbetare 252
Dagens bild Vår mest slagkraftiga export 253
Kolumn OM löntagarnas pengar. Av Matti Häggström 254
Artiklar Personligt medborgaransvar. Av redaktör T G Wickbom 256
Försvarsvilja och försvarsförmåga. Av generalmajor
Claes Skoglund 260
Ny jordförvärvslag. Av förbundsombudsman Birger lsacson 264
En skola för framtiden ? Av folkhögskollärare Greta Loven 268
Samhällets makthavare. Av riksdagsman Håkan Winberg 273
En kulturtrad ition i upplösning. Av professor Erik Anners 277
Litteratur Handskriftssamlare och handskrifter. Av teol dr
Krister Gierow 282
Tage Lindboms Jakobs dröm. Av fil d t· Tyrgils SaxLund 284
Till sist Av Margaretha af Ugglas 286