Print Friendly, PDF & Email

1978 nr 2

Av Redaktionen | 31 december 1978


1978


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 65 · 1978 ·nr 2
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm.
Telefon 8-210049 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Annonser: telefon 08-67 59 55 ·
Prenumeration: kr 60:- ror helår, kr 35:- ror halvår. I Finland Fmk 51:85 for helår · I.Dsnummer: kr 7:50 · Pärmar
tiD årgångarna: kr 25:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978 ISSN 0039-677X
Ledare Inget fredens år 50
Kommunernas ekonomi 52
Dagens frågor Vår nya straffrättsideologi 54
En ny kejsare 54
Det skattepolitiska initiativet 55
Politik i TV 56
Socialdemokraterna och de handikappade 57
Mot botten 57
Dagens bild En flicka att lita på 59
Kolumn OM socialdemokraterna. Av Margaretha af Ugglas 60
Artiklar Moderat grundsyn. Av partisekreterare Lars F Tobisson 62
Våldet i hemmen. Av fil kand Anders Hallengren 67
Den trefaldiga förnekelsen. Av laborator EgonJosefsson 74
Långtidsutredningen och verkligheten. Av civilekonom
7__7Bo E Karlsson
Debatt Arbetarnas Bildningsförbund. Av pressombudsman
Jörgen Eklund 85
Redaktionell kommentar 88
Litteratur Politik och kriminalpolitik. Av professor Erik Anners 92
Dagensnamn Ingegerd Troedsson. Av Håkan Hagwall 94

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism