Print Friendly, PDF & Email

1978 nr 10

Av Redaktionen | 31 december 1978


1978


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Arg. 65 · 1978 ·nr 10
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm.
Telefon 08-210049 (kl 9.00-12.00), 67 5955. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620. · Prenumeration: kr 60:- för
belir, kr 35:- för halvår. I Finland Fmk 51:85 för helår · Lösnummer: kr 7:50 · Pärmar till årgångarna: kr 25:- ·
Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978 ISSN 0039-677X
ledare Fred och krig 398
Den ekonomiska politiken 400
Dagens frågor Opinion kring skattefrågorna 402
Härtaget land 403
skolpolitik (s) och (m) 403
Tjänsteman/BO 404
Folkomröstning 405
Dagens bild Den okände segraren 407
Kolumn OM ungdomsarbetslöshet. Av Matti Häggström 408
Artiklar Magis..trar och direktör. Av redaktör Axel Waldemarson 410
Narkotikamissbruket. Av riksdagsledamoten Blenda Littmarck 414
Behovet av forskningspolitik II. Av professor Stig Strömholm 419
Svenskundervisning. Av adjunkt Linnea Stensson 427
Intervju med Lennart Bodström. Av redaktör Karl-Åke
Bredenberg 431
Debatt Om de kollektiva fonderna. Av civilekonom Leif Widen 435
Tidningar om TCO 436
Litteratur Några essäer. Av fil dr Thede Palm 439
Till sist Av Margaretha af Ugglas 440

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism