1976 nr 2


1976


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årgång 63 · 1976 · nr 2
Ansvarig utgivare: Erik Anners • Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Anders Arfwedson
Redaktionssekreterare: Ullemor Undberg. Redaktion och expedition: tinnegatan 28-30, IV, 11457 Stockholm.
Telefon 08-21 0049 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 7 27 44-6. Bankgiro 575-7620 · Annonser: telefon 08-67 59 55 ·
Prenumeration: kr 45:- för helår, kr 25:- för halvår. I Finland Fmk 39: 05 för helår · Lösnummer: kr 5:75 · Pärmar
till årgångar: kr 20: – Inkl moms och porto · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1976 ISSN 0039-677X
Ledare Förutsättningslös diskussion 50
Maktmänniskan 52
Dagens frågor Medborgargarden 54
Böndagsplakatet 54
I världspolitikens virvlar 55
Gåvor till Kuba 56
Dagens bild Rudolf Meidner: socialiseringsexpert 57
Kolumn OM en folkfiende. Av Thede Palm 58
Artiklar Ledarskapskris och gräsrotsrevolt. Av professorJan Br~gger 60
Socialisering eller ägandespridning. Av riksdagsman
Bertil af Ugglas 68
Pröva investeringslön. Av pol mag Danne Nordting 72
Arbetstiderna i framtiden. Av direktörsassistent
Hans Sandebring 77
Det sorglösa Danmark. Av redaktör Niels]t’rgen Haagerup 83
Litteratur Konservativ litteratur. Av fil kand Tomas Lindbom 89
Till sist Av Erik Anners-Thede Palm 91