1975 nr 2


1975


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årgång 62 • 1975 • nr 2
Ansvarig utgivare: Erik Anners • Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm, Anders
Arfwedson
lllllldlonuekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktlon och expedition: Llnn6gatan 28-30, IV, 114 47 stock·
111111. Telelon 08-21 00 49 (kl t.00-12.00), 87 51 55. Postgiro 7 27 44-8. Bankgiro 575-7620 • Annonser: talalon 01-
••• • Prenumeration: kr 45:- fllr helAr, kr 25: – fllr halv6r, l Flnland Fmk 39: 05 fllr helAr • Lllanummer:
lr1:7S. Pirmar till 6rg6ngar: kr 20: – lnkl mome och porto • Tidskriften utkommer med Uo nummer om Aret.
lllnlldtl Tryckeri, Stockholm 1975
Udare Förenta Nationernas dilemma 50
Korporativism i statsförvaltningen 52
Dagens frågor Nyföretagandets villkor 54
Vänstervridningen igen 54
Alkoholtester i trafiken 55
Hartling vann – och förlorade 56
Ekonomi och psykologi 57
Dagens bild Stopp, tänk på något annat 59
Kolumn OM arbetets värde. Av Anders Arfwedson 60
Artiklar Blandpolitikens år. Av redaktör Axel Waldemarson 62
Andel i vinst. Av pol mag Danne Nordting 68
Kommunal kulturpolitik. Av kommunalrådet Lars Aktmark 76
Alkoholpolitiska utredningar. Av rådman Anders Stendahl 82
Hotet mot världsekonomin. Av civilekonom Rolf Englund 87
Vetenskap och politik i Finland. Av professor Dag Anckar 93
Debatt Kärnenergin. Av fru Elisabeth Holm 99
Litteratur Tredje gången. Av fil dr Thede Palm 101
Namn att minnas Henry Allard. Av G U 103