Vladimir Lukic: Tio tips för att klara elransoneringen i vinter

Sedan 2007 har Sydafrika varit det rikaste landet som världen att ransonerat el till sina medborgare. Som det ser ut nu kommer Sverige inom kort att ta över den positionen när vi tvingas införa någon version av planerade strömavbrott. Då är det viktigt att vi privatpersoner är förberedda, och sydafrikanerna har många bra tips att komma med. Följande lista är inspirerad av de sydafrikanska provinsernas guide till kontrollerade strömavbrott.

Eskom, Sydafrikas statliga elbolag och kraftnätsägare, har i samarbete med provinsregeringarna utvecklat en app för att hjälpa medborgarna planera sin vecka. Elransonering innebär inte mindre eltillförsel över längre tid, utan planerade strömavbrott. I regel stängs elen av i fyra till åtta timmar i en del av landet för att det övriga kraftnätet ska ha tillräckligt med spänning i ledningarna.

Det första tipset är därför att vara uppmärksam och planera sin vecka utifrån eltillgången. Har man tur sker ett strömavbrott under arbetstid eller natten, men vill det sig illa sker det under de mest strömkrävande timmarna på dagen. Det positiva är att elräkningen då blir lägre. Det negativa är att man inte kan laga mat, duscha eller tanka bilen.

Det andra tipset är att alltid hålla bilen fulltankad. Eftersom bensinmackar inte fungerar utan el är det viktigare än någonsin att köpa så mycket bränsle det bara går och i bästa fall bunkra. Har man elbil gäller det att köpa fler batterier och sluka så mycket el som möjligt när den finns tillgänglig.

Tips nummer tre är att bunkra gas och fotogen. Elektriska lampor är inte tillförlitliga i dessa situationer, och eftersom gasen är dyrare än någonsin får man köpa lampolja, fotogen och oljelampor. Tyvärr blir dessa allt svårare att få tag på, inte minst på grund av deras förmåga att sota och försämra luften inomhus. Alternativt kan man göra som bönderna förr i världen och endast vara vaken när det är ljust ute.

Tips nummer fyra gäller främst villaägare – köp en kamin och ved, eftersom vanliga värmesystem inte funkar utan el. Det här är även ett bra tillfälle att sota skorstenen, eftersom vi går emot en period av högre utsläpp. Bor du i lägenhet blir det svårare, men du kan värma dig med vetskapen om att vår energipolitik räddar klimatet.

Tips nummer fem är att inte bli sjuk. Innan elransoneringen i Sydafrika inleddes var staten väldigt tydlig med att detta inte kommer att påverka vitala samhällsfunktioner, men verkligheten har visat sig vara svårare än så. Operationer, komplicerade förlossningar och livsuppehållande system påverkas alltid negativt av ett strömavbrott, och människors liv kan och kommer att sättas på spel oavsett vad som sägs av företrädare för myndigheterna.

Tips nummer sex är att stänga av elektriska lås och larm i god tid för att undvika falsklarm och utelåsning i samband med de planerade strömavbrotten. Låt oss likaså hoppas att inbrottstjuvarna inte får några idéer.

Tips nummer sju är att ha kontanter hemma. Betalkort, banker och kortterminaler fungerar inte utan ström och kan ha problem även långt efter att elen kommit tillbaka. Men ha inte för mycket kontanter på grund av stöld- och inbrottsrisken. Framför allt ska du inte ha femhundrakronorssedlar – många företag tar inte emot dem på grund av utbredd förfalskning.

Tips nummer åtta är att ha fler och bättre frysar. Låt dem gå på högvarv när det finns el, så att de håller kylan under dygnets strömlösa timmar. Tyvärr lär det bli ännu större elbrist ifall alla slukar el när den väl finns, vilket endast förvärrar problemet. Det blir ofta så när staten missköter sina grundläggande uppgifter och endast har kortsiktiga lösningar på systemiska problem.

Tips nummer nio är att planera in högre kostnader för el, skatt och hushåll. Varje gång elen stängs av och sätts på utsätts hela elnätet, från kraftstationerna till hushållets transformatorer, för en otroligt stor press. Detta är inte ett problem när strömavbrotten kommer ett par gånger per år, men när de kommer en eller flera gånger om dagen slits elnätet ut väldigt fort och behöver bytas ut mycket oftare än normalt. Vilken tur att vi inte dessutom har rusande inflation, halvledarbrist och stagnerande reallöner som gör elektronik dyrare.

Tips nummer tio är att flytta till Stockholm. Eftersom alla våra viktigaste myndigheter, beslutsfattare, samhällsfunktioner och hipsterbarer finns där kommer sannolikt inget av detta att ske i huvudstaden. Än så länge är det Västkusten, Skåne och eventuellt resten av Svealand som hotas av elransonering, då dessa regioner konsumerar mycket mer el än de producerar och uppenbarligen inte är lika viktiga som Stockholm.

Det är samma Stockholmscentrerade energipolitik – där vindkraft ska ersätta kärnkraft och där symbolisk miljövänlighet prioriteras högre än långsiktig grön energiomställning – som gett upphov till den här krisen som även kommer att dominera den. Förra gången vi riskerade elransonering täckte Tyskland och Polen upp för vår brist. I stället för att lära oss av våra misstag lät vi situationen förvärras ytterligare. Nu, när vi ligger sämre till än någonsin, kan inte våra grannar ta ansvar för våra felsteg. Det kanske är dags att vi gör det själva.

Vladimir Lukic är frihetlig skribent och ekonom