Vinstregleringar är ett jävla skit…

Av Hans von Corswant