Vinstförbud – värre än löntagarfonder

LO:s välfärdsutredning har redovisat ett detaljerat förslag om förbud mot vinst i välfärdsföretag. Nästa vecka diskuteras förslaget på S-kongressen. Om LO-utredningens idéer skulle vinna på S-kongressen nästa vecka börjar Sverige anträda vägen mot planekonomi, skriver Örjan Hultåker ordförande i Företagarna Stockholms stad.

En välfärdsutredning som tillsatts av LO har redovisat ett detaljerat förslag om hur ett förbud mot vinster ska kunna utformas. Det kallas begränsad vinst vilket de facto innebär negativ avkastning på ägarnas satsningar i så kallade samhällsaktiebolag.

Om LO-utredningens idéer skulle vinna på S-kongressen nästa vecka börjar Sverige anträda vägen mot planekonomi.

Första felet
För att kommuner och landsting skall få köpa tjänster av privata företag måste dessa förbinda sig att betala en utdelning som för år 2012 skulle vara högst 2,49 procent av ägarnas satsade pengar (statslåneräntan plus 1 procent).

Frågan är om det finns ens någon entreprenör som äger ett vårdföretag och som kan gå till banken och låna pengar till en ränta om 2,49 procent.

Ingen hänsyn tas heller till den risk som finns i all företagsverksamhet att ägarna förlorar de pengar som de satsat.

Det innebär att en person med vårdutbildning som vill starta ett vårdföretag för att förbättra vården måste vara rik – om hon eller han tvingas låna pengar blir det en ren förlust.

Andra felet
Och det är värre än så. När man beräknar tillåten utdelning får man endast räkna med pengar som satsades vid årets början. Om en ägare av ett vårdföretag måste låna upp mer pengar för att satsa i företaget under verksamhetsåret får denne inte ta ut vinst för att betala sina räntor.

Tredje felet
Många privata vårdföretag, och friskolor, avstår under många år från att ta utdelning och använder vinsten för att utveckla företaget. Detta vill LO försvåra genom att vårdföretagaren bara får spara vinstmedel i som längst fem år. Efter fem år förfaller utdelningsrätten som fryser inne.

Genom denna regel avslöjas det att talet om att pengarna skall gå till vård bara var ett falskt svepskäl. Man vill stoppa privata företag inom skola, vård och omsorg eftersom man straffar dem som använder vinsten till att förbättra vården. Återinvesteringar försvåras.

Fjärde felet
I en kommentar till sitt förslag skriver LO-utredningen att vinstförbudet även omfattar andra utbetalningar. Det innebär till exempel förbud mot att utbetala löner som överstiger marknadsmässig nivå. Detta slår hårdare mot små ägarledda företag än mot stora vårdföretag.

De stora vårdföretagen kan jämföra sig med marknadslönerna för börsbolagsdirektörer eller de största landstingens förvaltningschefer. Det kan inte de små ägarledda företagen göra.

En sjuksköterska eller ett vårdbiträde kommer inte att få ta ut en lön som motsvarar en LO-ombudsmans utan bara vad landstinget skulle vilja betala, den så kallade marknadsmässiga lönen.

Det är oklart om LO vill hålla nere lönerna för vårdpersonal som tillsammans bildar ett vårdföretag. Ska de få ta ut högre lön än de landstingslöner som kommunal brukar kritisera som för låga?

Femte felet
LO vill tillåta de nuvarande vanliga aktiebolag som bedriver skolor, vård och omsorg att ombildas till samhällsaktiebolag, vilket innebär alla de begränsningar som redovisats ovan. Det ska dock inte gå att omvandla ett sådant samhällsaktiebolag till ett vanligt aktiebolag.

Detta är ett effektivt sätt att snabbt omöjliggöra fortsatt verksamhet för de nuvarande ägarledda företagen. Det går fortare att slå sönder svenskt näringsliv med det liggande LO-förslaget än det skulle ha gjorts med löntagarfonderna.

Sjätte felet
Kommuner och landsting får besluta att i driftsavtal göra undantag från ovanstående regler. För att motverka detta ställs dock ett antal byråkratiska krav.

Framtida företagare bör dock varnas för dessa undantag. När det blir majoritetsbyte i en kommun eller ett landsting är risken stor att tidigare undantag tas bort så att exempelvis vårdgivare tvingas att bli samhällsföretag. Att av politiska skäl tvingas avveckla sitt företag med kort varsel är en risk som de flesta företagare vill och bör undvika.

Sjunde felet
Vi orkar inte lista flera fel med ”vinstförbudet”. De ovanstående är mer än nog för att Företagarna i Stockholms stad skall fortsätta att bekämpa hotet mot valfrihet inom vård skola och omsorg. Vi vill stå upp för de ägarledda företagen i dessa branscher och rädda medborgarna från långa vårdköer.

Slutsats
Sveriges ägarledda företag bör be till högre makter och hoppas att verklighetens folk med Stefan Löfven i spetsen kan stoppa LO-förslaget.

Örjan Hultåker är ordförande i Företagarna Stockholms stad.