Vinstförbud i mataffären

I stort sett alla mataffärer ägs ju av privata vinstdrivna utförare. Hur kommer det sig att vi tillåter riskkapitalisterna att göra vinst på något så grundläggande och livsnödvändigt som mat? Om Handels får bestämma ligger den frågan nära till hands, menar Janerik Larsson.

Sven-Erland Västros är en politisk satiriker. Eftersom han (eller hon?) är en pseudonym så finns Sven-Erland för närvarande endast på nätet (svenerland.se men också på Facebook). Västros skildrar det som sker på Partikansliet (s) på Sveavägen i Stockholm.

Häromdagen hjälpte han en kollega på partikansliet att besvara den högst motiverade frågan om varför Partiet aldrig varit för vinstförbud i livsmedelsbranschen.

Hans kollega formulerade problemet:

I stort sett alla mataffärer ägs ju av privata vinstdrivna utförare. Hur kommer det sig att vi tillåter riskkapitalisterna att göra vinst på något så grundläggande och livsnödvändigt som mat?

Sven-Erland svarade att kollegan ”som sant progressiv redan hade besvarat frågan genom att ställa den: Mat är livsnödvändigt. Om det blir brödköer förlorar man valet, men vårdköer gör att Partiet kan höja skatten.”

En smula allvarligare tror jag att det är viktigt att notera att det riktigt komplicerade i debatten om ”vinst i välfärden” inte är vad som sker i den så kallade välfärden utan just ordet ”vinst”.

Mina erfarenheter av decennier i samhällsdebatten med ett näringslivsperspektiv är att detta ord, vinst, alltid haft en dålig klang i alla tänkbara sammanhang.

Vinst förknippas med tips eller lotterier, men har aldrig förståtts som något viktigt för en fungerande ekonomi. Man kan tala om ”ränta på pengarna” eller ”avkastning på insatt kapital” och då få en viss förståelse för vad det handlar om.

Den motion från Handels som LO-kongressen antog och som startade den debatt som nu rasar syftade inte bara till avskaffande av ”vinst i välfärden” utan gick ut på detta:

”att LO initierar ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på grund av deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin och underställas demokratisk kontroll, samt utarbeta strategier för hur denna demokratiska kontroll ska utövas och hur dessa sektorer ska organiseras för att bidra till största möjliga samhällsnytta.”

Det är Handels som drivit detta och Sven-Erlands skojande om livsmedelsbranschen kan säkert bli verklighet – åtminstone om de på Handels som låg bakom motionen får sin vilja igenom.

På 70-talet motiverades löntagarfonderna av att somliga företag ansågs göra ”övervinster” som stred mot LOs solidariska lönepolitik. Idag är det andra företag som anses göra ”övervinster” och receptet är idag som på 70-talet: socialistiskt maktövertagande.

Ty med den logik som LO nu driver finns det faktiskt ingen anledning att tillåta företag över huvud taget – all verksamhet som syftar till vinst bör inrangeras i en socialistisk planhushållning. (SNB)

Janerik Larsson är seniorrådgivare till Stiftelsen Fritt Näringsliv.