Vem står upp för den intellektuella äganderätten?

I somras var Svensk Tidskrift en av 85 undertecknare i 51 länder till ett upprop om starkare skydd för alla former av intellektuell äganderätt. Att äganderätten är en avgörande institution i vår ekonomi är det få som ifrågasätter. Det hot mot den privata äganderätten som löntagarfonderna utgjorde samlade på sin tid över 100 000 demonstranter i Stockholm. Engagemanget för privat ägande av företag och kampen mot löntagarfonderna beskrev vi här i Svensk Tidskrift i en serie och en bok häromåret. Men hur är det med vår syn på den intellektuella äganderätten? Och var finns borgerligheten i denna fråga?

I veckans nummer skriver Fredrik Erixon, chef för den brysselbaserade tankesmedjan ECIPE och författare till studien Intellectual Property Rights: Gettings Priorities Right samt f d redaktör för Svensk Tidskrift, varför det blir allt viktigare med intellektuell äganderätt. Inte minst för Sverige.

Någonstans inser vi nog alla att ska företag ta på sig kostnader för forskning och utveckling måste de kunna skydda sina landvinningar via t ex patent. I en del branscher räcker det kanske med att vara först på marknaden men inte för alla. Men då krävs å andra sidan ett starkt skydd för varumärket. Fredrik Erixon menar att Sverige är särskilt beroende av teknik och forskningsintensiv industri som behöver bättre skydd för sina produkter och tjänster. Kanske är det så att vi ser insatsvaror som skog och malm men inte de avancerade produkter som industrin gör? Något som däremot många politiker intresserar sig för är kreativa näringar. Enligt Erixon växer dessa men har svårt att skapa värden utan skydd för varumärken och idéer.

Hur viktig är frågan om den intellektuella äganderätten? Hur är det ställt med synen på den intellektuella äganderätten inom borgerligheten? Finns det några som ser möjligheter i att utveckla äganderätten? Låter vi andra utveckla synen på denna viktiga institution eller lämnar vi över frågan till dem som inte bryr sig äganderätten?

Med dagens artikel bjuder vi in till en serie om intellektuell äganderätt. Välkommen med ditt bidrag till Svensk Tidskrift. Vi har valt att illustrera denna serie med en bild på några fina svenska produkter vars ägares investeringar i produkt och marknad skulle försvinna om varumärket försvann. Just ett sådant förbud utreds nu, hör och häpna, av en statlig utredning. Kanske är det också så att musik- och filmindustrins initiala motstånd mot digitaliseringens nya möjligheter trubbat av vår syn på frågan? Men idag har ny teknik skapat smarta legala lösningar. Så välkommen till en ny och viktig debatt i Svensk Tidskrift.

Bidrag och synpunkter mejlas till chefredaktör Maria Eriksson.