Vem företräder allmänintresset i bostadsfrågan?

Den stora vinnaren på hyresregleringen är Hyresgästföreningen. Nu är det hög tid att de borgerliga partierna vågar utmana denna särintressepolitik på allvar.

Hyresgästföreningen är ett särintresse för personer som bor i hyresrätt. (Även om man tycks mer intresserade av att hålla nere hyrorna för dem som bor i attraktiva områden, än att se till alla hyresgästers intresse.) Men det främsta skälet till att Hyresgästföreningen så starkt håller fast vid bruksvärdessystemet, vilket i praktiken reglerar hyrorna, är förstås att det är organisationens själva raison d’être. Utan korporativt förhandlade hyror skulle Hyresgästföreningens makt minska drastiskt.

Därför var det inte särskilt förvånande att Hyresgästföreningen i en rapport publicerad i veckan kom fram till att en avreglering vore dålig. Varför slutsatserna i rapporten är helt uppåt väggarna behöver inte redogöras för här, det gjorde tre fastighetsekonomer vid KTH på ett föredömligt sätt i ett repliksvar, med den talande rubriken Skeva slutsatser från ett särintresse, till Hyresgästföreningens debattartikel.

Frågan är dock vem som företräder allmänintresset i den här frågan.

Ekonomkåren är enig: hyresregleringen har skadliga effekter – som alla prisregleringar. Men när hörde man någon borgerlig politiker senast säga att det är synd och skam att vi fortfarande låter särintresset Hyresgästföreningen diktera politiken på detta område? Fegt, är ordet.

Fredrik Reinfeldt gjorde gärna en poäng av att företräda just allmänintresset före olika särintressen i diverse frågor. De nya moderaterna gjorde dessutom utanförskapet på arbetsmarknaden till en av sina huvudfrågor. Allt talar alltså för att Moderaterna, även i sin nyare skepnad borde vara en given avsändare för en hyresavreglering.

Det är hög tid att också våga ta frågan om utanförskapet på bostadsmarknaden på allvar. Förlorarna på dagens bostadspolitik är desammma som när det gäller lönepolitiken – ungdomar, invandrare, företag som får svårt att anställa och samhällsekonomin.

Ekonomiskt är frågan glasklar. Politiskt anses den svår att ta i. ”Frågan är känslig”, är den vanliga uppfattningen. Men desto större anledningen för de borgerliga partierna att verkligen börja opinionsbilda för ett införande av marknadshyror. Ett ord som få ens vågar uttala i Sverige.

Maria Eriksson är chefredaktör för Svensk Tidskrift.