Vem älskar Liberalerna?Liberalerna har under det senaste halvåret legat under riksdagsspärren i SKOP:s väljarbarometrar. I slutet av oktober var stödet bara 3,3 procent. Sedan dess har det uppstått en diskussion om Liberalernas positionering i svensk politik. Örjan Hultåker tar en titt på hur partiet kan klamra sig fast med hjälp av taktikröster.

Flera ledande liberala politiker vill att partiet skall lämna samarbetet med Stefan Löfvens S-ledda regering. De vill att Liberalerna skall stödja en borgerlig regering även om en sådan måste förhandla med Sverigedemokraterna.

Mot dem står en falang som vill fortsätta samarbetet med Stefan Löfvens regering för att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande. De vill stå fast vid Januariavtalet.

På den ena sidan, som förordar ett borgerligt regeringssamarbete, finns bland annat Liberalerna i Skåne vars förbundsordförande, Torkild Strandberg, är partiets mest framgångsrika kommunalpolitiker och kommunstyrelsens ordförande i Landskrona

På den andra sidan står Liberalernas stora Stockholmsförbund med ordförande Anna-Lena Johansson i spetsen.

De båda sidorna vill gå åt olika håll i blockpolitiken, men verkar vara överens om att det är dags att sätta ned foten för att kunna vinna de väljare som krävs för att komma över riksdagsspärren i nästa val.

Ett sätt för Liberalerna att klara riksdagsspärren är med hjälp av taktikröster på samma sätt som Kristdemokraterna har hjälpts i flera tidigare riksdagsval. Det kräver dock ett tydligt ställningstagande för Stefan Löfvens regering eller Ulf Kristersson som statsminister.

SKOP ställde i oktober två frågor till ett riksrepresentativt urval av svenska väljare. Den ena löd, ”Antag att Januariavtalet spricker, att det var riksdagsval idag och att Liberalerna lovar att stödja en borgerlig regering med Ulf Kristersson som statsminister. Är du då villig att taktikrösta på Liberalerna så att de klarar riksdagsspärren trots att du tycker bäst om ett annat parti?”

Det är 16 procent av väljarna som svarar att de är beredda att taktikrösta på Liberalerna om partiet stöder en borgerlig regering.

SKOP frågade också, ”Antag att Liberalerna i stället lovar att stödja en socialdemokratisk regering med Stefan Löfven som statsminister. Är du då villig att taktikrösta på Liberalerna så att de klarar riksdagsspärren trots att du tycker bäst om ett annat parti?”

Det är 14 procent som är beredda att taktikrösta på Liberalerna som stödparti till en S-ledd regering. Inte bara Liberalernas ledande partiföreträdare är splittrade i frågan åt vilket håll som partiet skall röra sig. Det är ungefär lika många som är beredda att taktikrösta på Liberalerna oberoende av vilken färdriktning partiet väljer inför nästa val.

Nu innebär inte de 16 respektive 14 procenten av beredda taktikröstare att de verkligen skulle rösta på Liberalerna vid ett val. Men några skulle göra det, och det kan räcka för att partiet skall komma över riksdagsspärren.

Men alla strategival som görs av partier har ett pris. Det är mycket få som kan tänka sig att taktikrösta på Liberalerna under båda scenarierna. Det är bara tre procent som kan tänka sig att taktikrösta på Liberalerna både vid partiets stöd för en S-ledd regering och vid stöd för en borgerlig.

De som tycker att Liberalerna är näst bästa parti är i stor utsträckning (58 procent) beredda att taktikrösta på Liberalerna om partiet lovar att stödja en borgerlig regering med Ulf Kristersson som statsminister.

Färre av dem som anser att Liberalerna är näst bästa parti (21 procent) är beredda att taktikrösta på Liberalerna om partiet utlovar sitt stöd åt en S-ledd regering.

Skillnaden kan förklaras av att det främst är personer med borgerliga sympatier som tycker näst bäst om Liberalerna. Ungefär en tredjedel är moderater, en fjärdedel är centerpartister och en fjärdedel socialdemokrater. Det indikerar att potentialen av taktikröster är störst om Liberalerna utlovar stöd för en borgerlig regering.

Liberala egna sympatisörer ser dock fördelar med en S-ledd regering. På frågan om vem som är skickligast på att leda en regering är det en majoritet av Liberalernas sympatisörer (59 procent) som anser att Stefan Löfven är skickligare än Ulf Kristersson.

Slutsatsen är att det brådskar för Liberalerna att sätta ned foten inför nästa val. Eftersom det är fler borgerliga sympatisörer än rödgröna som har Liberalerna som näst bästa parti och är beredda att stödrösta på partiet, så är det extra bråttom för Liberalerna att tidigt markera sin blockpolitik om man vill fortsätta som stödparti åt en S-ledd regering.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare för SKOP