Veckopoeten: Napoleon Bonaput

Veckopoeten hälsar att det är svårt att författa ett poem under rådande krigiska omständigheter i ett par av Sveriges grannländer. Istället hänvisar Poeten till vad kollegan Esaias Tegnér skrev 1810.

Första versen (ursprunglig stavning) ur den kända dikten

Det eviga

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
Men någon gång brytes det vandrande svärd,
och örnarne fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öcknen bort.