Veckopoeten: Minnesvinsten

Det vi glömmer
Är det minnet gömmer.
Det som finns
Är det vi minns.

Nog är det märkligt
Men ursäktligt.
Hur skulle det annars vara
Vem kan det besvara?

Jo, den som varit.
Och som farit
över land och vatten
Som ljus om natten.

Tankens styrka
Själens kyrka.
Det som vanns
Som är och fanns.

Det eviga hoppet
Det gudomliga förloppet.
Den vänliga gåvan
Från ovan.