Veckans siffra

80 %

Är gapet i stöd för Obama över partigränserna. Obama är därmed den mest polariserande presidenten i Gallups mätningar månaden före val. Obama stöds av 90% av demokraterna och 8% av republikanerna. George W Bush stöddes av 12% av demokraterna och 92% av republikanerna månaden före valet 2004.