Veckans siffra

30 %

Mindre än en tredjedel av de politiker som ingår i Göteborgs universitets politikerpanel bedömer att ideologiska åsikter är en ’mycket viktig’ förklaring till väljarnas partival. Såväl massmedias bevakning och partiledarnas framtoning som det ekonomiska läget antas vara viktigare.