Veckans siffra

Noll

Antalet fällande domar i fallet Magnitsky, affärsadvokaten som mördades för två år sedan i
Moskva av kända personer i statsapparaten.