Veckans siffra

142,8

Greklands statsskuld, i procent av årlig BNP.