Veckans siffra

900+

Antalet vetenskapliga artiklar som kritiskt granskar teorin om global uppvärmning i en
databas hos tidskriften Popular Technology