Veckans siffra

3,5

Skillnaden mellan blocken (48,4-44,9) är nu inom felmarginalen, enligt Skop.