Veckans siffra

1 600 miljarder dollar

Årets budgetunderskott i USA, över tio procent av BNP.