Veckans ord

Det olyckliga uttalande Sten Andersson gjorde 1989…”
Om vad som dominerat bilden av Baltikumpolitiken (s), i rapporten Baltikum och socialdemokratin (augusti 2011)