Veckans citat

När sist var kulturfolket egentligen nöjt?”

Bibliotekschefen i Jönköping kommenterar en enkät som visar att av 100 chefer i kulturlivet
svarar hälften att de har litet förtroende för regeringens kulturpolitik (Biblioteksbladet 5/09)