Veckan som gick

Mona Sahlins tal Foto: Linda Håkansson

Det börjar bli tjatigt; sossarna, tågen, läckor. Kris, kaos, konspirationer. Finns det inga nya nyheter? Det känns så gammalt med väntad ledarkris och oväntad snö.

I ett land där ett enda hushålls felkopplade avlopp kan förgifta en hel stad (Östersund) är det inte oväntat att storisbrytaren är uthyrd när isen lägger sig och att kärnkraftsreaktorerna ”underhålls” när elpriserna stiger. Varför skulle tågen gå i tid, hemligheter vara hemliga och sossarna vinna val i ett sådant land?

Veckans underhållare var desto roligare – utnämningen av Carl Bildt till medelstor hund i UD-kenneln. Med tanke på att han personligen svarar för större delen av Sveriges diplomati kan det inte vara några problem att fortsätta lägga ner ambassader för att spara pengar i regeringskansliet.

I sak kvarstår från veckan till eftervärlden främst Mona Sahlins tal till sitt förtroenderåd, eller snarare misstroenderåd (4/12). Detta angrepp på den egna politiken är en kulthandling av samma klass som Kjell-Olof Feldts ”Alla dessa dagar” efter avgången 1991, som kunde användas av motståndarna under en hel valrörelse för att bankruttförklara den socialdemokratiska politiken.

Nu har Sahlin bäddat för varje talskrivare i alliansen som bara har att citera Bidragspartiets ledares egna ord som vore de absoluta sanningar:
”Vi har stelnat och hamnat i otakt med svenska folket. Vi måste förändra oss.”

”Vi kan inte tala till en minoritet av folket – och förvänta oss en majoritet av rösterna! För det får vi inte.”

”Redan före valet 2006 satte sig bilden av att vi socialdemokrater stod för bidrag, moderaterna för jobb. Vi lyckades aldrig tvätta av oss den bilden.”

”A-kassan ska vara en omställningsförsäkring från ett jobb till ett annat – inget annat. Fler jobb går före större ersättningar.”

”Vi ska ha en politik som stödjer företagen att vara framgångsrika, göra vinst och anställa fler.”

”I valet 2010 hade vi en skattepolitik som skrämde bort väljare.”

”Vår otydliga inställning till regeringens jobbskatteavdrag har sinkat oss… Jobbskatteavdraget är inget orimligt sätt att sänka skatten på.”

”Vi måste slutligen lämna den destruktiva debatten om ja eller nej till privatisering och vinster. Vi ska stå på medborgarnas sida i välfärden – för friheten att välja och möjligheten att påverka.”

”Ge min efterträdare ett tydligt mandat. Låt henne eller honom leda och lita på de vägval han eller hon gör.”

”Ska vi socialdemokrater vinna val, så måste vi bli oss själva igen! Vi måste bli en levande socialdemokrati igen.”

”Efter två valförluster är vi inte längre självklart den kraft som samlar den arbetande befolkningen i Sverige i en gemensam vision framåt.”

Så sant – och så snabbt det kommer att glömmas! Och så lite som får stöd av partiets huvudfinansiär: LO.