Veckan som gick

Tre saker höll vi tidigare för säkra:

  • Så kallad global uppvärmning skulle leda till varmare vintrar.
  • Tåg är det säkraste transportsättet.
  • Hemlig diplomati ska vara hemlig.


Den gångna veckan har vår världsbild rubbats på samtliga punkter. När det gäller den normala vinter som sörlänningar kallas ”kaos” meddelade BBC nyligen att landets SMHI (Met Office) haft fel i sina prognoser om varmare vintrar nio gånger av tio.

Det förvånar kanske ingen som någon gång litat på väderleksrapporter. Problemet är att samma expertis varit tung källa i CO2-kampanjen. Det verkar som om alarmisternas modeller inte klarar mötet med kyla, vilket understryks av att samma Met nu har justerat ner siffran för kommande temperaturhöjningar till 0,16 grader per decennium. Men då brinner väl inte jorden upp längre?

Att ta tåget framstår som ungefär lika tillförlitligt som att lita på klimatologerna. Visst fungerar SJ just nu som ekologerna helst vill – ingen energiförbrukning för transporter – men som ”grön” lösning på förflyttning av människor verkar idén om att färdas tillsammans med hundratalas andra i boskapsvagnar på spår ha sina begränsningar.

I väntan på att Göran Greider i en osannolikt lång orimmad dikt i DN Kultur kräver en återgång till hästochvagn, alternativt ett förstatligande av SJ, föreslår jag en annan lösning: Ta bilen istället. Då kan man både röka, tala i mobilen och spela hårdrock medan man kör.

Det som i USA kallas ”Hillary´s Spygate” – läckaget av ”hemliga” dokument som ”avslöjar” diplomaters rapportering av sådant som alla vet men bara blir intressant om det hemligstämplas – har fått en svensk anknytning; utrikesministerkandidaten Urban Ahlin (s) visar sig ha besökt den amerikanska ambassaden (!) och därvid sagt saker till den amerikanske ambassadören (!!). Stoppa pressarna!

Det är förstås chockerande för hans vänstra partikamrater och stärker sannolikt inte hans omval till partiledningen, men han är ju den ende som kan något om utrikespolitik i partiet. Lite pikant är det att det var just han som ansvarade för det rödgröna valkravet att USA ska stänga alla baser i världen, inklusive Afghanistan och Sydkorea. Men lite dubbelspel har aldrig varit diplomatin främmande.

Kvaliteten i diplomatrapporteringen kan dock ifrågasättas, med tanke på att något snille jämfört Rysslands ledarpar med Batman och Robin. Bruce Wayne stod faktiskt på det godas sida i kampen mot ondskan i Gotham, medan Putin snarare påminner om Jokern eller Dubbelansiktet.

Oaktat dessa brister har den våldstäktsmisstänkte, Interpolefterlyste Julian Assange onekligen redan meriterat sig för den norska Nobelkommitténs fredspris nästa år. Om han får permission.