Veckan som gick

Det blåser en grönvänster segervind inför kommande val, i Tyskland vill säga. Att döma av en färsk opinionsmätning går det lika dåligt för regeringsalliansen som bra för de rödgröna. Kanske Angela Merkel har något att lära av Sverige?

Siffrorna är anmärkningsvärda, även med hänsyn till att Tyskland genomgått en finanskris som knappast stärkt regeringen på samma sätt som i Sverige. Vänsterns övertag illustrerar inte bara den tyska socialdemokratins sammanbrott utan också de grönas uppsving; nu är de båda oppositionspartierna lika stora. Enligt opinionsinstitutet Forsa stöder 24 procent vardera partierna, medan de svart-gula regeringspartierna tillsammans bara samlar 34 procent.

Även utan stöd från yttervänstern i Die Linke på cirka tio procent skulle de rödgröna kunna nå en egen majoritet i förbundsdagen, om det vore val idag.

Dessbättre är det inte val idag, men nog har kansler Merkels kristdemokrater en lång väg tillbaka till tidigare storhet; nu ligger man under 30 procent och koalitionspartnern, de liberala fridemokraterna, har tappat mer än hela den senaste valframgången, två tredjedelar av rekordsiffran 15 procent, och dalar nedåt spärren och utplåning.

Det som mer än fördubblat de grönas opinionsstöd sedan det senaste valet, då man fick närmare elva procent, är att kärnkraftsmotståndet åter väckts till liv genom regeringens beslut att förnya den tyska elförsörjningen och bland annat tillåta reaktordrift 8-14 år längre än tidigare beslut för de 17 kärnkraftverken, som står för en fjärdedel av energiförsörjningen i landet. Extra beskattning och tvång på miljardsatsningar i alternativ energi har inte blidkat motståndet. ”En svart dag för energipolitiken” kallade socialdemokraterna beslutet och lovade att riva upp det, åter vid makten.

Till dess nöjer sig inte nej-opinionen med att ge uttryck för sitt missnöje i opinionsmätningar utan syntes i helgen ute på gatorna. Hundra tusen demonstranter i Berlin markerade sitt motstånd mot den nya kärnkraftspolitiken i ett land som måste ta sig ur beroendet av fossila bränslen.

Kanske föredrar de rysk gas?