Veckan som gick

Om en svensk journalist ringer är risken stor att det är en rödgrön sympatisör du talar med. Så här i valtider kan det vara bra att veta. I Örebro vet man nu att det förhåller sig så på ”liberala” Nerikes Allehanda.

Enligt en färsk enkät på redaktionen stödde 62 procent de rödgröna, bara en fjärdedel alliansen.
Inte för att de skriver ihop sin tidning med partiprogrammen som rättstavning i datorn, men något måste det väl betyda för vinklingar och urval vilket parti de tänker rösta på.

Dessvärre är den rödgröna mediesmittan inte isolerad till Närke. Under förra året visade statsvetarforskaren Jesper Strömbäck hur mediernas siffror såg ut i förhållande till allmänhetens; det långa talets korta mening är att den senare opinionslutningen är betydligt liberalare.

Hösten 2009 fördelade sig journalisternas partisympatier enligt Synovate så här:
Miljöpartiet var största parti, 27 procent. Socialdemokraterna var tvåa, 22 procent. Ohlys före detta kommunistparti trea med 13. Summa: 62.

På den andra sidan höll 12 procent på folkpartiet, 10 procent på (M), bara 6 procent på världens rikaste parti (C). Kristdemokraterna samlade en hel procent och vi vet vad hon heter, på Dagens redaktion. Summa: 29.

Som de röstar på NA ser det alltså ut i resten av medierna. I och för sig är det en förbättring jämfört med tidigare undersökningar från professor Kent Asp vid Göteborgs universitet som vart femte år kunde berätta att Gudrun Schymans parti var det största journalistpartiet. Nu har 68-orna börjat pensioneras, så attityderna kring deskarna kanske börjar bli mer gröna än illröda. Den lönsamma matjournalistiken och alla klimatlarmen har gjort det gröna engagemanget mer lönsamt än det gamla vänstertugget.

Men tänk på siffrorna nästa gång ni hör Göran Greider klaga på ”borgarpressens” makt över sinnena.