Veckan som gick

I veckan har det blivit känt att Kalmar kommun anlitat ett medium för att driva ut ett spöke från ett kommunalt korttidsboende. Resultatet av seansen uppges vara till belåtenhet och Svensk Tidskrift kan nu avslöja att detta är ett första steg i ett större förnyelsearbete av den kommunala verksamheten i Kalmar.

Några av de kompetensförstärkningar som kommunledningen beräknar kommer att öka kvaliteten och sänka kostnaderna avsevärt presenteras här:

• Fem nya tjänster på Miljö- och Stadsbyggnadskontoret avsedda för personer med kompetens inom slagruteområdet. Därigenom kan anläggningen av nya brunnar och reningsverk inom den kommunala nybyggnationen förenklas avsevärt. Kommunen beräknar att detta innebär en besparing på 3,4 miljoner när tekniska analyser helt kan ersättas med trädklykor.

• Miljö- och Stadsbyggnadskontoret avser också att inrätta en och en halv tjänst för personer med dokumenterad jordstrålningsexpertis. Syftet är främst att dessa ska tas i anspråk när nya detaljplaner fastställs. Men även vid nybyggnation av exempelvis förskolor och äldreboenden kommer kunskap om Hartmannlinjer och Currykryss att bidra till ökad kvalitet både för brukare och personal, genom mer harmoni i verksamheten. Kostnaderna för sjukskrivningar beräknas minska med 2,3 miljoner per år.

• I takt med pensionsavgångar för studie- och yrkesvägledare på kommunens högstadie- och gymnasieskolor kommer dessa att ersättas med astrologer. Enligt de utvärderingar som har gjorts har förtroendet för studie- och yrkesvägledarna (tidigare SYO-konsulenter) länge varit lågt. ”Ingen SYO-konsulent har väl någonsin rekommenderat någon att bli SYO-konsulent” och ”Bara för att man har MVG i hemkunskap så betyder väl inte det att man måste bli mattant” är några av de synpunkter som förts fram i enkäter under åren. Oberoende analyser visar dessutom att bara 0,3 promille av eleverna följd rekommendationerna fråv SYO-konsulenterna. Kommunen räknar därför med betydligt säkrare prognoser när elevernas framtid kan förutsägas utifrån mätbara storheter som födelsedag och –tid. En lathund med webgränssnitt kommer också att utvecklas, där eleverna själva enkelt ska kunna fylla i dessa storheter för att få preliminär vägledning. Ex: Ascendenten i Stenbocken -> rörmokare eller maskinoperatör.

• Den kommunala budgeten kommer också att stärkas tack vare den spåman som på konsultbasis kommer att bidra med placeringsrådgivning till förvaltningen av kommunens pensionsfonder.

En framtidsgrupp har också tillsats med uppgift att utreda andra tänkbara kompletterande yrkesgrupper inom kommunen. Denna har redan påbörjat sitt arbete med ett heldagsseminarium om olika tekniker för kunskapsinhämtning på temat ”Fiskrens, kaffesump eller tarot – vad lämpar sig bäst inom den kommunala förvaltningen?”.

Slutligen kan konstateras att utvecklingsarbetet inom Kalmar kommun också har gett positiva impulser till landstinget där förväntningarna är stora på de fem långtidsarbetslösa homeopater som ska anställas för att förstärka vårdkedjan. Detta kommer att dramatiskt minska arbetslöshetstalen för homeopater i Kalmar län – en yrkesgrupp som drabbats särskilt hårt av finanskrisen – och blir därigenom i sig en besparing för hela regionen. Men framför allt beräknas detta avsevärt kunna sänka läkemedelskostnaderna för många vårdcentraler när en rad diagnoser – från nageltrång till halsfluss – kan botas med utspätt vatten.