Veckan som gick

Det har inte varit någon lysande vecka för teaterregissörer, moderata riksdagskandidater eller klimatforskare. För de senare avslöjas den ena forskningsskandalen efter den andra, vilket fick självaste Vetenskapsakademien att reagera häromdagen:

Rajendra Pachauri, ordförande i IPCC

”IPCC har i några fall uppenbart dragit förhastade slutsatser som baseras på ett undermåligt underlag. Kontrollen och granskningen har inte fungerat tillfredsställande”, säger sekreteraren Gunnar Öquist, till Svenska Dagbladet, här.

Först var det fifflet med statistik. Sedan visade det sig att Himalayas glaciärer inte smälter som man hoppats för att bevisa vad som skulle bevisas. Och polarisen ökar istället för att minska. Holland står inte under vatten och ”beviset” för att Amazonas skogar försvinner var ett påstående i en miljögrupps propaganda. När det gäller mätstationer i Ryssland hävdar ryska källor att urvalet förändrats på ett sätt som snedvridit resultaten, bland annat genom att många i det kalla Sibirien uteslutits, här.

Som om det inte skulle räcka för att så tvivel över kvaliteten i Al Gores och IPCC:s katastrofscenarier erkänner nu ledaren för temperaturdataleverantören Climate Research Unit att någon signifikant temperaturhöjning inte ägt rum de senaste femton åren, här.

Till slut måste klimatforskarna för att rädda sin trovärdighet börja ta avstånd från det 2007 Nobelprisbelönta IPCC och Al Gore-kampanjen. Det som nyss var försanthållet över hela världen, i alla partier, sågas nu av dem som stått i spetsen för skrämseln; i tidskriften Nature föreslår fem IPCC-forskare reformer som i praktiken underkänner det tidigare sättet att arbeta, från styckning till nedläggning. En tidigare huvudförfattare konstaterar att trovärdigheten gått förlorad.

Till slut kommer även ledande medier i Sverige att uppmärksamma bluffarna. Förr i världen kallades de ”roddare”, opportunister som snabbt rodde över från en position till en annan för att rädda sitt anseende, om de hade hållit på fel häst, förlorande nazister eller kommunister. Nu får roddarna skynda sig.

Återstår att höra vilka slutsatser de svenska partierna drar av den nya informationen. Kanske medierna kunde börja med att pressa rikshelgonet Maria Wetterstrand?

Att norska Nobelkommittén skulle kräva priset åter från Al Gore/IPCC är mindre troligt. Det skulle se illa ut.