Veckan som gick

Världens rikaste parti, svenska centern, har det lite motigt just nu: mer pengar än väljare. Men ändå inte tillräckligt med kulor för att på egen hand rädda huvudorganet Skånska Dagbladet. Till detta behövs fortsatt presstöd och därför kommer regeringen inte att frivilligt börja dra ner på storstadsstödet, trots tidigare ambitioner i den riktningen. Bidragspressen kan vara lugn; presstödet kommer att finnas kvar i Sverige även när alla dagstidningar är nedlagda.

Annars tycks nedläggningen i full gång, att döma av de ständiga rapporterna om ökade förluster och bantade redaktioner. Skånskans huvudkonkurrent Sydsvenska Dagbladet aviserar en förlust i år på 60 miljoner kronor och 90 medarbetare ska bort. Trots det får man inget presstöd, men jobbar tidningen hårt för att försämra produkten kan den alltid hoppas sjunka under 30 procent i hushållstäckning på utgivningsorten Malmö, så att man åtminstone blir formellt berättigad att söka stöd. Det gjorde Dagens Nyheter tidigare i år, men föll på att man ännu inte går med så stor förlust att skattebetalarna ska behöva rädda tidningen. Efter byte av chefredaktör och VD och nya sparbeting kan Bonniers hoppas att den nya ledningen ska göra DN mer bidragsberättigad.

Frågan aktualiseras i dagarna med anledning av att regeringen före jul ska svara EU-kommissionen hur man tänker börja – just det – trappa ner storstadsstödet eftersom det är konkurrenssnedvridande. Återstår att se hur militant den nya kommissionen är. Skattebetalarna bör nog inte ha för stora förhoppningar att den halva miljard som årligen satsas på bidragspressen ska minska radikalt. Till slut får väl frågan avgöras i EG-domstolen.

Ett tillkommande problem är att kalkylen för presstödet har förändrats i det fördolda. Stödet har sedan tillkomsten i förra årtusendet finansierats med intäkter från reklamskatten, men nu har de pengarna smält undan i spåren av lågkonjunkturen och förändringar på reklammarknaden. Förr överfinansierades presstödet med flera hundra miljoner per år, men för 2010 beräknas ett underskott till följd av att intäkten från reklam sjunker under 400 miljoner, medan utgifterna för stödet består.

För att täcka gapet skulle ett belopp motsvarande – just det – storstadsstödet behöva sparas in. Det är ett gratistips till finansdepartementet som just nu undrar var man ska hitta pengar för att infria alliansens vallöfte från 2006 att avveckla extraskatten (koncessionsavgiften) på privatradion.

Så att den inte tystnar för gott, som den gjorde någon timme härom dagen i protest.