Veckan som gick

Han såg så lättad ut, miljöminister Andreas Carlgren (c), när han äntligen fick avbörda sig beslutet om att säga ”jajamensan, fattas bara” till Putins gasledning. Vilken seger för Vladimir Putin, Europas mest framgångsrika politiker under 2000-talet! Och för alla PR-byråerna som nu kan casha in, grattis. Och för Lars O Grönstedt, Paavo Lipponen och Gerhard Schröder som har jobbat så hårt för de ryska intressena.

Det har i och för sig stått klart i många år att rysk gas är lösningen på norra Europas miljöproblem och att det här med koldioxid och fossila bränslen visserligen inte är så bra, men det gäller inte just rysk gas. Inte just denna vecka, i alla fall.

Att Sveriges miljömyndigheter inte har förstått det är att beklaga, men som remissinstans har man ju inte hela bilden. Och till hela bilden hör ju att förstå att just den ryska gasen är bättre än andra länders kol, olja och gas.

I själva verket skulle världen inte klara sig utan just rysk gas, särskilt inte om den levereras i en ledning i havet. Att dra ledningen på land är en omöjlighet med tanke på att den då skulle hamna i fiendeland, i länder som Estland, Lettland, Litauen och Polen som Ryssland normalt brukar ockupera och styra.

Om ni hör något i luften som surrar, är det nog gotlänningar som hurrar. Nu blir det ju flera nya jobb på ön. Här ska serveras vodka och växlas rubel och dansas kosackdans – alltså minst tre jobb till.

Till sommaren kommer Nord Stream att sponsra Almedalsveckan och visa att en gasledning berikar det rörliga friluftslivet. Lite syresättning på den döda botten kan väl inte skada? Och den ryska marinen som ändå kommer att övervaka området på plats kan väl ordna turer för turister, ovan och under ytan.

Till det kommer nya extra anslag till forskningen på högskolan som ska leda i bevis att alfåglarna minsann blivit piggare av den ryska gasen.

Och nu – vidare till klimatkonferensen i Köpenhamn. Där går världen under om inte användningen av gas, kol och olja drastiskt reduceras. Ja, såvida den inte är rysk, alltså.

Det påminner om alkoholisten som lovade nykterhet bara han först fick ta sig en rejäl fylla.