Veckan som gick

Den bästa snitten är den som aldrig äts. Region Gotlands miljöstrateger tycks ha hämtat inspiration från devisen ”Den miljövänligaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukas” inför årets Almedalsvecka. De beräknade 20 000 besökarna kan, om de har tur, hamna på ett av årets miljödiplomerade arrangemang.

Knepet är att hålla utkik efter gröna M. Sådana tilldelas nämligen evenemang som har samlat ihop minst sex poäng ur den gotländska miljökatekesen.

Poäng ges exempelvis för:
• Vatten som serveras är lokalt kranvatten. (1 p)

Eller ännu bättre:
• Ingen servering av mat/tilltugg. (2 p)

Liksom för:
• Avfall sorteras i ”kompost” resp. ”brännbart” och lämnas i Region Gotlands sopstationer. Eventuella förpackningar återvinns. (1p)

Eller ännu bättre.
• Inga produkter, trycksaker etc kommer att användas och inget avfall kommer att uppstå. (2 p)

Bonus för:
• Har arrangemanget utomhus, eller i lokal som inte kyls med eldriven kylanläggning eller som kyls med kallt Östersjövatten via värmeväxlare. (1p)

Och:
• Vid flygresa: arrangör/talare har tagit cykel/flygbuss/miljötaxi från flygplats. (1p)

Det vill säga: flyg gärna till Visby, så länge du cyklar från flygplatsen.

Ju mer spartanskt desto bättre, lyder den enkla regeln. ”Observera att även extra resurssnåla evenemang kan bli miljödiplomerade, dvs. sådana som inte serverar något vid evenemanget, inte producerar något avfall och till exempel genomförs utomhus.”

Den givna slutsatsen är naturligtvis denna: bäst är det Almedalsseminarium som aldrig äger rum. Den som stannar hemma syndar inte.