Veckan som gick

Vem är Sveriges främste bidragsentreprenör? Det är frågan inför Bidragsentreprenörernas förenings årskongress.

Många kända namn har nominerats, bland dem den förre socialdemokratiske riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson som givit vänsterns kamp mot ”vinster i vården” ett nytt ansikte efter sin framgång som rik vårdföretagare.

På kandidatlistan finns även folk från kultursektorn som har levt gott på skattepengar från det statliga kulturstödet, typ Colin Nutley som länge kunde casha in på sin cineastiska företagsamhet från Filminstitutet. Därmed inget ont sagt om det värdefulla i hans underhållningsgärning, värdig vår tids Shakespeare.

Årets toppkandidat är en annan gammal goding i besläktad bransch, tidningsutgivaren Johan Ehrenberg. I åratal har han trots upprepade konkurser lyckats starta och driva tidningar utan läsare och annonsörer, som hedrar en sann bidragsentreprenör. Tack vare vänsterjournalistiken i hans produkter har det kanske funnits politiska sponsorer från tid till annan, men sannolikt är en stor intäktskälla ändå skattebetalarna.

Ja, inte som frivilliga prenumeranter, men via presstödet.

Enligt Riksdagens utredningstjänst och Presstödsnämnden har ETC-gruppen med avläggare sedan 2005 kammat in över 100 miljoner skattekronor i statsstöd till presslorden Ehrenberg. Visst, det kostar väl en del att driva hans agitprop, bladen ska trots allt tryckas och spridas. Men sannolikt har det väl blivit en del över för privatkapitalisten själv, författare till boken ”Mera pengar”.

Det kan vara helt enligt reglerna för presstödet. Precis som skattepengarna till extremisterna i Proletären, Flamman, Internationalen, Offensiv och Nationell Idag. Men reglerna skulle gå att ändra.

Nämnde jag att Ehrenberg nu satsar på en verklig framtidsbidragsbransch, solceller och vindkraft?

Otto Järta