Veckan som gick

Inte hade jag kunnat föreställa mig att diskussioner om abstrakt konst skulle kunna ge sådana reaktioner. Kurt Almqvist, vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, beskrev sin förvåning över det mottagande som Axess har mött i den svenska debatten under sina första år, vid tidskriftens tioårsjubileum som firades i tisdags.

Det säger onekligen en hel del om det svenska kulturklimatet att ett magasin med temanummer som ”Dante. En man för vår tid” är den publikation som provocerar flest redaktörer och debattörer.

Det visar också att den nu tioårsjubilerande tidskriften, liksom den något yngre TV-kanalen, fyller en viktig funktion i den svenska debatten. Ambitionen ”att verka för ökad idémässig pluralism”, för att citera chefredaktör Johan Lundberg, behövs för att bryta upp den åsiktshegemoni som ofta råder inom allt ifrån konst och litteratur till forsknings- och vetenskapssamhället.

Axess öppnar också ett litet fönster mot omvärlden genom att bjuda in internationellt kända författare, filosofer och vetenskapsmän till ett samtal vid seminarier, i TV-program och genom en ambitiös recensionssektion i tidskriften. För den läsare eller tittare som är van vid svenska debattprogram eller tidningar ger det insikter av typen: ”Jaha, man kan resonera så också.”

Därmed lyckas Axess, bortanför de partipolitiska begreppen, att vara ett borgerligt bildningsprojekt och samtidigt, genom sitt förhållningssätt till det självutnämnda åsiktsetablissemanget, kulturdebattens mesta punkare. Vi väntar med spänning på de kommande tonåren.