Världens modigaste partiDet är inget nytt att det parti som en gång hette Folkpartiet ofta visat upp självdestruktiva tendenser. Med en värmestyrd robots träffsäkerhet lyckades man ofta välja valfrågor som antingen var obegripliga eller åtminstone svåra att förklara utanför den inre kretsen i universitetsstäderna och det forna fästet Göteborgs innerstad, skriver Mats Fält.

När man till slut hittat frågor att driva var det väldigt ofta – oavsett graden av obegriplighet – teman som berörde små grupper. Det ”folkliga” i Folkpartiet tilläts inte störa verksamheten i någon större utsträckning. Ibland var det viktiga frågor men partiets överlevnad hade gynnats av en något mer pragmatisk syn på hur program bör formuleras och kampanjer organiseras. Det kan vara heroiskt att driva politik mot väljarna men det blir farligt när man permanent befinner sig nära spärrgränsen till riksdagen.

När det gäller undantag från partiets vanliga modus operandi tänker jag inte i första hand på blockerandet av en avreglering av bostadsmarknaden 1966 eller det framgångsrika drivandet av kravet på en relativt hög spärrgräns till riksdagen. Det har funnits andra möjliga paradfrågor att driva. Leijonborgs succéeval 2002 baserat på vad som då sågs som värstingkrav i invandringspolitiken var dock mest ett olycksfall i arbetet. Major Björklunds maniska fixering vid utbildningsfrågan var tidvis framgångsrik men innebar samtidigt att alla andra frågor under en mycket lång tid förvisades till skuggan. Det var inte heller en lysande strategi för ett parti med ambitionen att befinna sig i politikens centrum.

Även mot bakgrund av denna vilja att utmana ödet och att med öppet förakt avvisa publikfriande verksamhet framstår planeringen inför det stundande partiledarvalet som oväntat äventyrlig. Med tanke på den avgående partiledarens tidigare militära karriär blir den än mer förvånande.

Det krisande partiet Liberalerna ska välja ny partiledare 28 juni. Även många som aldrig älskat historia vet att det är ett problematiskt datum förknippat med mycket dramatik och ond bråd död. 28 juni 1914 var dagen för skottet i Sarajevo. Det var då tronföljaren i Österrike-Ungern och hans hustru mördades av en serbnationalistisk terrorist. Resultatet blev första världskriget.

Det finns dessutom minst ett ytterligare 28 juni som borde ha fått omdömesgilla partiarbetare att fundera en gång till. Det var den dag 1709 då Karl XIIs armé besegrades av ryssarna i södra Ukraina. Resultatet blev det svenska stormaktsväldets slutliga kollaps. Vi förlorade alla våra besittningar i Baltikum och ännu fler av våra återstående hamnar i norra Tyskland.

Så illa kommer det säkert inte att gå för Liberalerna. Oavsett om det blir den handlingskraftiga Nyamko Sabuni eller den diskrete mannen i den grå kostymen från Jordanien som får ta över efter Björklund.

Oberoende av utfall måste man konstatera att Liberalerna är ett modigt parti. Det hade inte varit svårt att välja ett mindre ödesmättat datum.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö kommun