Världens kris – vänsterns lösningar

Katrin Kielos, Guy Standing m fl
Världens kris – vänsterns lösningar
Tanksmedjan Tiden 2014

världens-kris-stor-300x300Det finns en vänstertankesmedja som jag följer därför att den är riktigt intressant. Den heter Policy Network och har sitt huvudkontor i London men på dess hemsida kan man följa realistisk socialdemokratisk debatt i hela Europa.

Det som kännetecknar det mesta av Policy Networks rapporter och annat arbete är att de inte undviker de svåra frågorna, frågorna kring hur en rörelse som under 1900-talet förknippades med välfärdsstatens utveckling, med fördelningspolitiska reformer tänkta att samexistera med välfungerande samhällsekonomier ska ta sig fram när de europeiska välfärdsstaternas tröga ekonomier utmanas i globaliseringens andra fas.

Policy Network har ägnat en hel del uppmärksamhet åt nationalism, isolationism, högerpopulism och andra fenomen som blivit allt påtagligare i europeisk politik. När Tankesmedjan Tiden nu gett ut en antologi om ”Världens kris – vänsterns lösningar” hade jag väntat mig att se något av det som Policy Network fokuserat på i bokens samling av internationella essäer.

Men Katrine Kielos och Jesper Bengtsson har valt en lättare väg, vilket gör mig besviken. Och det gör att boken nog inte kommer att ha så stort inflytande på den del av svensk socialdemokrati som brottas med det dubbla problemet att vinna val och att ha en politik för att sedan verkligen kunna regera – på något sätt som är svårt att gissa före 14 september – på ett sätt som blir framgångsrikt. Det gäller ju att ta fram en politik som inte bara blir ”sista sucken” innan svensk socialdemokrati försvinner ner under 20 % -strecket i opinionen som i Finland och Danmark.

Om jag ska vara mer precis i min kritik tycker jag att Kielos/Bengtsson mera valt det spektakulära än det relevanta. Det är givetvis bra att internationella vänsterdebattstjärnor som Roberto Unger, Jacob Hacker och Guy Standing nu presenteras på svenska. Begrepp som ”prekariat” och ”predistribution” är ju mångomtalade för dem som följer internationell vänsterdebatt.

Tidigare okänd för mig men nog antologins mest spännande uppsats är Carlota Perez’ om en ”global industripolitik” där hon med ett optimistiskt grundslag konstaterar att det inte räcker med att ropa på Keynes eftersom också Schumpeter behövs. Hon pekar definitivt på något som har relevans t ex i diskussionen om det tänkta stora frihandelsavtalet EU/USA.

Svensk socialdemokrati behöver mer relevant idédebatt.

Janerik Larsson är seniorrådgivare till Stiftelsen Fritt Näringsliv.
larsson_150x225