Varför tycker vi att de rika är oärliga?Det råder ingen tvekan: En majoritet anser att rika människor är oärliga. I en serie undersökningar har Ipsos MORI presenterat en lista med 14 personlighetsdrag (sju positiva och sju negativa) för människor i sju länder och frågat dem vilka egenskaper de skulle tillskriva rika människor. I alla sju länder var den minsta valda egenskapen ” ärlighet”. I Spanien och Italien associerar bara en procent av de  tillfrågade ” ärlighet” med rika människor. I Tyskland ligger siffran på tre procent, i Sverige sex procent, i Frankrike och Storbritannien sju och i USA åtta procent.

Naturligtvis känner de flesta av undersökningarnas respondenter inga miljonärer personligen. I fyra av de sju länderna identifierade Ipsos MORI undergrupper av befolkningen som känner minst en  euromiljonär personligen. Dessa undergrupper fick sedan en  följdfråga för att ta reda på vilka egenskaper de skulle tillskriva den miljonär de känner bäst. Som svar på denna följdfråga valdes ”ärlighet” av 42 procent i Tyskland, 35 procent i Sverige och, även i Spanien och Italien, där endast en procent av befolkningen som helhet anser att rika människor är ärliga, valde 21 respektive 15 procent ” ärlighet ”som ett kännetecken för miljonären de känner.

Många människor tror tydligen att det enda sättet att bli rik är att vara oärlig. Givetvis finns det exempel på människor som blivit rika genom att fuska eller bryta mot lagen – våra fängelser är fulla av människor som  försökte sig på just det. Men ärlighet är inte bara en moralisk dygd; i genomsnitt  lönar  sig integriteten mycket mer i affärer än oärlighet. Den amerikanske forskaren Thomas J. Stanley undersökte 733 miljonärer  och frågade dem  vad de ansåg vara de viktigaste  faktorerna  för att förklara sin framgång och rikedom. Miljonärerna rankade ”ärlighet” som den främsta faktorn: ”Att vara ärlig mot alla människor” identifierades som en mycket viktig framgångsfaktor av 57 procent av Stanleys respondenter och som en viktig framgångsfaktor av ytterligare 33 procent.

Man kan invända att sådana undersökningar inte säger så mycket,  eftersom det är logiskt att miljonärer föredrar att förklara sin framgång och rikedom genom att peka på positiva personlighetsdrag som integritet och ärlighet  – och inte negativa egenskaper. Denna invändning är inte obefogad, men man bör komma ihåg att exempelvis endast 20 procent av de svarande angav ett överlägset intellekt eller en intelligens över genomsnittet som en ”mycket viktig” faktor för att förklara sin framgång. Om miljonärerna bara hade velat skryta om sina positiva egenskaper i undersökningen –  som förresten var anonym – så hade de lika gärna kunnat åberopa överlägsen intelligens istället för ärlighet  ch integritet  som den viktigaste faktorn.

John D. Rockefeller, en gång i tiden världens rikaste man, sa följande: ”Det är främst mitt förtroende för män och min förmåga att inspirera deras förtroende för mig som jag är skyldig min framgång i livet.”

Varför  är ”förtroende” så viktigt för rika människor? Och hur inspirerar och bygger man förtroende? Den som beter sig ohederligt riskerar att förlora den väsentliga grunden för affärsframgångar – förtroende. De oärliga och svekfulla kan njuta av kortsiktig  framgång, men de måste veta att förr eller senare kommer  ryktet om deras missgärningar att spridas bland  deras affärspartners. Och alla vet att förtroende som byggts upp under år eller årtionden kan förstöras inom några dagar eller till och med timmar.

Det är inte många människor som är så bra skådespelare att de kan komma undan med att ständigt ljuga, samtidigt som de behåller andras förtroende och förtroende. Naturligtvis lyckas vissa fuskare – oavsett om det är bigamister som lever dubbelliv eller investeringsbedragare – dölja sin oärlighet för sina offer. Lyckligtvis är detta dock undantag. De flesta människor är inte skådespelare och det enklaste sättet att få andras förtroende är att agera med integritet och vara ärlig.

Varför tror då så många ändå att de rika bara blir rika för att de ljuger och fuskar? Tja, det beror på att många människor antar att affärsrelationer är  ett ”nollsummespel” där en persons vinst automatiskt är den andra personens förlust. Så är dock vanligtvis inte fallet. Varaktiga affärsrelationer bygger på ”win-win”-situationer som båda parter tjänar på. Och de flesta rika människor har blivit rika som entreprenörer, vilket Forbes lista över de rikaste människorna i världen visar. De blev rika inte genom att fuska eller stjäla från andra, utan för att de hade bra idéer för nya produkter som tillfredsställer miljontals människors behov.

Rainer Zitelmann är författare till The Rich in Public Opinion – som senare i år ges ut i svensk upplaga med svenska data om synen på rika av Svensk Tidskrift