1 av 4 väljare kan tänka sig att taktikrösta på C

Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är de mest populära partierna bland taktikröstarna, men det finns också de som kan tänka sig att taktikrösta på Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

När valresultaten droppar in på söndag kväll börjar politiker, experter och övriga att analysera valresultaten. I eftervalsdebatten analyseras vilka partier som gjort en bra valkampanj och vilka budskap som gått hem hos väljarna.

Det är då viktigt att komma ihåg att många taktikröstar. Givetvis går även taktikröster till partier som man har sympatier för och oftast till ett parti som tillhör samma block som det bästa partiet. Men taktikrösterna har en annan relation till partiernas budskap än röster på det parti som väljaren tycker bäst om.

Efter EU-valet svarade ungefär en tiondel av väljarna att de taktikröstat. Det var vanligt bland dem som röstade på Feministiskt initiativ, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I en eftervalsundersökning intervjuades de som röstat i EU-valet och av dem var det cirka var fjärde väljare som sade att de kunde tänka sig att taktikrösta även i höstens riksdagsval.

Det är uppenbart att taktikröstning är en väsentlig del av blockpolitiken.

I SKOP:s förvalsundersökning inför höstens val ställde SKOP frågan, ”Även om man har ett bästa parti kan man välja att taktikrösta på ett parti för att det skall klara 4-procentsspärren och komma in i riksdagen. Om det behövs för att rädda kvar partiet i riksdagen, kan du tänka dig att taktikrösta på ….”

Ungefär var fjärde intervjuperson kan tänka sig att taktikrösta på Folkpartiet och Centerpartiet. Ungefär var femte på Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Cirka en av tio på Feministiskt initiativ. Taktikrösterna kommer i huvudsak från det block som partierna tillhör, dvs. taktikröstningen följer höger-vänsterskalan.

Det syns som om tillhörigheten till ett block är ett skydd för att små partier ska få vara kvar i riksdagen.

Sverigedemokraterna är litet av ett undantag och kan få taktikröster från båda politiska blocken, i huvudsak från moderater och socialdemokrater.

Feministiskt initiativ kan främst hoppas på taktikröster från vänsterpartister och miljöpartister, men också i mindre utsträckning från socialdemokrater.

Taktikröstning styrs i stor utsträckning av både värderingar och kunskap om partiet. När SKOP frågade hur väl väljarna känner till vad de olika partierna vill göra så visade det sig att taktikröstarna i genomsnitt ansåg sig ha bättre kunskap än de som inte kan tänka sig att taktikrösta på partiet.

Den som analyserar de olika partiernas framgång eller tillbakagång får inte glömma bort att en del flöden beror på taktikröstning och inte alltid på vinnande budskap.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP.

taktikroster