Vapendirektivet skjuter bredvid målet

På sig själv känner man andra, eller hur ska man annars tolka veckans gripande av EU-parlamentets vapenkritiska expert Jean-Luc Stassen för just vapenbrott? Axel Nordberg skriver om en debatt som utgår från allt annat än verkligheten.

Snart röstar EU-parlamentet om EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv. Förslaget har kritiserats för att det är tekniskt slarvigt formulerat och för att det angriper laglydiga vapenägare snarare än terrorister och organiserad brottslighet.

Den andra november avslöjades också att en av EU-parlamentets experter, belgaren Jean-Luc Stassen själv kommer att åtalas för vapenbrott, förfalskning och förskingring. Brotten utfördes med hjälp av gärningsmannens position som chef för Le banc d’epreuves des armes, en myndighet som bland annat handhar vapenregister. Jean-Luc Stassen, som med sina expertutlåtanden bland annat förespråkat EU-förbud inriktade mot magasin för gevär, har avslöjats med att radera hundratals vapen ur Belgiens vapenregister, och sedan sälja dem på svarta marknaden.

Enligt förslaget ska sportskyttevapnen med magasin som rymmer fler än 20 patroner placeras i vapenkategori A, vilket innebär att de jämställs med krigsmateriel som granatkastare och tunga kulsprutor.

Just att dra gränsen mellan förbjudet krigsmateriel och tillåtna sportskyttevapen vid magasinen, som Jean-Luc Stassen i sin expertroll förespråkat inför EU-parlamentet, vore ett stort misstag.

Vissa politiker som vill värna sportskyttet tror att inriktningen mot magasin innebär en kompromiss som räddar idrotten. Problemet är att magasin lätt byts ut på några sekunder, så i praktiken kan de flesta gevär utrustas med magasin som enligt förslaget gör gevären lika farliga som splitterbomber och pansarskott. När EU-länderna ska implementera vapendirektivet genom faktisk lagstiftning kommer de därför sannolikt vara tvungna att införa förbud som slår hårdare mot laglydiga vapenägare än vad EU-parlamentet tycks inse.

Även om vissa undantag skulle kunna införas så innebär krigsmaterielklassningen ett definitivt slut för internationella tävlingar, eftersom att civilpersoner inte kan tillåtas föra krigsmateriel över gränser.

Både svensk och internationell forskning visar entydigt att kriminellas och terroristers främsta källa till vapen är smuggling från krigshärdar och stulna militära vapen. Därför är förslaget till nytt EU-vapendirektiv i grunden missriktat. Istället för att göra unionen säkrare har politikerna inriktat sig på att förhastat införa långtgående och godtyckliga förbud som slår mot samhällets mest laglydiga medborgare: de som fått förtroende att inneha vapenlicens. De senaste avslöjandena om EU-parlamentets så kallade expert Jean-Luc Stassen får processen att framstå som än mer farsartad.

För oss som vill ha en politik som står för frihet och stabilitet är det omöjligt att förstå hur detta förslag kan komma i en tid som präglas av Brexit och EU-kritisk populism. För att inte ösa en ocean över populisternas kvarn borde EU-vänliga politiker göra allt i sin makt för att få parlamentet att sikta in sig på något vettigare.

Axel Nordberg är jägare och liberal debattör.